Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (spaniolă, italiană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Prin intermediul programului Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (spaniolă, italiană) studenții pot acumula cunoștințe cu privire la utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale şi comparate, precum și competețe în descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii române şi al limbii moderne şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală. În cadrul acestui program studenții au posibilitatea de a alege între mai multe specializări, in funcție de limba modernă ce doresc să o studieze.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Metode de admitere

Proba 1 - interviu de testare a cunoştințelor, a capacităților cognitive şi a competenței lingvistice, finalizat cu Admis / Respins
Proba 2 - Media generală a examenului de bacalaureat - (50% media de admitere)
Proba 3 - Nota obținută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română (50% media de admitere)
NOTĂ
**Pentru candidații care provin din țări unde nu se organizează examen de bacalaureat, se va lua în calcul media anilor de liceu la una din disciplinele profilului din suplimentul la diplomă echivalent diplomei de bacalaureat;
***Pentru candidații din afara granițelor României care nu au susținut examen de bacalaureat la limba română, se va lua în calcul nota cea mai mare obținută la examenul (scris) de bacalaureat. În cazul în care nu s-a susținut examen scris, se va lua în calcul nota cea mai mare obținută la proba orală.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Teoria limbii și lingvistică generală
Limba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Curs practic limba franceză
Limba spaniolă contemporană/ Limba italiană contemporană
Istoria literaturii spaniole/ Istoria literaturii italiene
Curs practic limba spaniolă/ Curs practic limba italiană
Educație fizică
Introducere în filologie
Teoria literaturii
Limba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Curs practic limba franceză
Limba spaniolă contemporană/ Limba italiană contemporană
Istoria literaturii spaniole/ Istoria literaturii italiene
Curs practic limba spaniolă/ Curs practic limba italiană
Educație fizică
Metode de scriere academică
Limba străină (altele decât cele studiate)
Metode de scriere academică
Limba străină (altele decât cele studiate)
Anul 2
Literatură comparată
Limba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Limba spaniolă contemporană / Limba italiană contemporană
Istoria literaturii spaniole / Istoria literaturii italiene
Educație fizică
Limba și civilizația latină
Limba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Limba spaniolă contemporană / Limba italiană contemporană
Istoria literaturii spaniole / Istoria literaturii italiene
Educație fizică
Practică de specialitate
Curs opțional franceză (introducere în analiza teatrului)
Curs opțional franceză (Introducere în semnatică)
Curs opțional franceză (Poletică)
Curs opțional franceză (Elemente de lexicologie): Curs opțional franceză (Tehnici de exprimare orală)
Curs opțional franceză (Traduceri)
Curs opțional spaniolă (Elemente de lexicologie spaniolă / Curs opțional italiană (Cultură și civilizație italiană)
Curs opțional spaniolă (Analiza textului) / Curs opțional italiană (Exprimare orală în limba italiană)
Curs opțional spaniolă (Tabuul lingvistic în spaniolă) / Curs opțional italiană (Dante Aligheri)
Curs opțional spaniolă (Cultura hispanoamericană)/ Curs opțional italiană (Elemente de lexicologie italiană)
Curs opțional spaniolă (Limbi și dialecte peninsulare)/ Curs opțional italiană (Traduceri)
Curs opțional spaniolă (Cultură și civilizație spaniolă)/ Curs opțional italiană (Cinema italian)
Curs opțional franceză ( Poeste de autor): Curs opțional franceză (Introducere în pragmatică)
Curs opțional franceză (Teatru francofon contemporan)
Curs opțional franceză (Tehnici de exprimare scrisă)
Curs opțional franceză (Tipologia textelor)
Curs opțional franceză (Traduceri)
Curs opțional spaniolă (Elemente de lexicologie spaniolă / Curs opțional italiană (Cultură și civilizație italiană)
Curs opțional spaniolă (Analiza textului) / Curs opțional italiană (Exprimare orală în limba italiană)
Curs opțional spaniolă (Tabuul lingvistic în spaniolă) / Curs opțional italiană (Dante Aligheri)
Curs opțional spaniolă (Cultura hispanoamericană)/ Curs opțional italiană (Elemente de lexicologie italiană)
Curs opțional spaniolă (Limbi și dialecte peninsulare)/ Curs opțional italiană (Traduceri)
Curs opțional spaniolă (Cultură și civilizație spaniolă)/ Curs opțional italiană (Cinema italian)
Informatică
Limbi străine (altee decât cele studiate)
Informatică
Limbi străine (altee decât cele studiate)
Anul 3
Limba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Limba spaniolă contemporană / Limba italiană contemporană
Istoria literaturii spaniole / Istoria literaturii italiene
Limba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Limba spaniolă contemporană / Limba italiană contemporană
Istoria literaturii spaniole / Istoria literaturii italiene
Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență
Curs opțional franceză (Literatura și civilizația din Quebec)
Curs opțional franceză (Introducere în semiotica limbajului)
Curs opțional franceză (Interpretare de text)
Curs opțional franceză (Discursul mediatic)
Curs opțional franceză (Traduceri)
Curs opțional franceză (Creativitate și imaginar lingvistc)
Curs opțional spaniolă (Laureați ai premiului Nobel în literatura hispană) / Curs opțional italiană (Literatura italiană a sec. XX)
Curs opțional spaniolă (Stilistica limbii spaniole) / Curs opțional italiană (Structuri ale discursului în limba italiană)
Curs opțional spaniolă (Limba spaniolă în context romanic) / Curs opțional italiană (Pier Paolo Pasolini)
Curs opțional spaniolă (Literatura hispanoamericană) / Curs opțional italiană (Interpretare de text)
Curs opțional spaniolă (Elementul Aran în Peninsula Iberică) / Curs opțional italiană (Redactare și traduceri)
Curs opțional spaniolă (Literatura spaniolă în ecranizări) / Curs opțional italiană (Teatru italian)
Curs opțional franceză (Literatura autobiografică)
Curs opțional franceză (Elemente de retorică)
Curs opțional franceză (Interpretare de text)
Curs opțional franceză (Discursul mediatic)
Curs opțional franceză (Traduceri)
Curs opțional franceză (Creativitate și imaginar lingvistic)
Curs opțional spaniolă (Laureați ai premiului Nobel în literatura hispană) / Curs opțional italiană (Literatura italiană a sec. XX)
Curs opțional spaniolă (Stilistica limbii spaniole) / Curs opțional italiană (Structuri ale discursului în limba italiană)
Curs opțional spaniolă (Limba spaniolă în context romanic) / Curs opțional italiană (Pier Paolo Pasolini)
Curs opțional spaniolă (Literatura hispanoamericană) / Curs opțional italiană (Interpretare de text)
Curs opțional spaniolă (Elementul Aran în Peninsula Iberică) / Curs opțional italiană (Redactare și traduceri)
Curs opțional spaniolă (Literatura spaniolă în ecranizări) / Curs opțional italiană (Teatru italian)
Istoria filosofiei
Estetică

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este cea mai bună alegere pentru tinerii cărora le place să vorbească, să citească, să scrie în limba română sau într-o limbă străină, care sunt avizi să afle informaţii despre culturile lumii, care visează să schimbe societatea formând, ca profesori, elevi sau ca jurnalişti, publicul larg.

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a asumat încă din 1990 misiunea de a deveni un centru de formare şi promovare a valorilor, care să facă din Bucovina o nouă fereastră deschisă către cultura şi civilizaţia mondială. Specializările (limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, limba şi literatura ucraineană, limba şi literatura germană, limba şi literatura spaniolă, limba şi literatura italiană, literatură universală şiu comparată, comunicare şi relaţii publice, limbi moderne aplicate, studii americane) în care facultatea formează actualmente cunoscători avizaţi ai fenomenelor şi proceselor culturale şi de civilizaţie şi producători de bunuri spirituale, îmbină nevoia de împlinire în plan naţional cu deschiderea spre universal, dând fundament valorilor democraţiei, conceptelor de demnitate umană şi integritate morală

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație