Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Prin intermediul programului Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană) studenții pot acumula cunoștințe cu privire la utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii universale şi comparate, precum și competețe în descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii române şi al limbii moderne şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală. În cadrul acestui program studenții au posibilitatea de a alege între doua specializări, și anume Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană sau Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Metode de admitere:

Proba 1 interviu de testare a cunostiintelor, a capacitatilor cognitive si competentei lingvistice, notat cu admis/respins.

Proba  2 Media examenului de bacalaureat   50%
Proba  3     Nota obținută la examenul(scris)de bacalaureat la Limba și literatura română 50%

Criterii de departajare. Pentru departajarea candidaților cu medii egale, se va ține seama de :

  1. media generală a examenului de bacalaureat;
  2. nota obținută la examenul(scris) de bacalaureat la Limba și literatura română;
  3. nota cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat la o altă probă scrisă;
  4. bacalaureat intr-o limbă străină recunoscut de Minister;
  5. atestat de limbă străină cu recunoaștere internațională.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Lingvistică generală
Limba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Curs practic limba franceză
Limba engleză contemporană
Educație fizică
Teoria literaturii
Limba franceză contemporană
Discipline facultative (Metode de scriere academică, Limba străină, Metode de scriere academică, Limba străină, Psihologia educației, Pedagogie)
Limba germană contemporană
Curs practic limba germană
Anul 2
Literatură comparată
Limbă și civilizație latină
Limba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Limba engleză contemporană
Educație fiică
Istoria literaturii engleze
Practică de specialitate
Discipline opționale (Literatură și arte, Textul literar, Lexicologie, Traduceri, Tet și interpretare, Lectură între text și imagine, Shakespeare, Ficțiune speculativă, Poveste de autor, Literatură autobiografică, Retorică, Traduceri, Gotic, Literatură la limită)
Discipline facultative (Informatică, Limba străină, Pedagogie, Didactic specialității)
Lingvistică generală
Istoria loteraturii germane
Curs practic de limba germană
Anul 3
Liamba franceză contemporană
Istoria literaturii franceze
Limba germană contemporană
Istoria literaturii germane
Introducere în metodologia de cercetare științifică filologică
Istoria literaturii engleze
Discipline opționale (Literatură și cinema, Scriitori români de limbă franceză, Limbă și societate, Discurs, imagine,imaginar, Concepte cheie în traducere, Traducere și interpretare, Cultuti americane în secolul XX, Poietică, Traduceri, Traducere și discurs)
Discipline facultative (Istoria filosofei, Educație antreprenorială, Estetică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi)

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării este cea mai bună alegere pentru tinerii cărora le place să vorbească, să citească, să scrie în limba română sau într-o limbă străină, care sunt avizi să afle informaţii despre culturile lumii, care visează să schimbe societatea formând, ca profesori, elevi sau ca jurnalişti, publicul larg.

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării şi-a asumat încă din 1990 misiunea de a deveni un centru de formare şi promovare a valorilor, care să facă din Bucovina o nouă fereastră deschisă către cultura şi civilizaţia mondială. Specializările (limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, limba şi literatura ucraineană, limba şi literatura germană, limba şi literatura spaniolă, limba şi literatura italiană, literatură universală şiu comparată, comunicare şi relaţii publice, limbi moderne aplicate, studii americane) în care facultatea formează actualmente cunoscători avizaţi ai fenomenelor şi proceselor culturale şi de civilizaţie şi producători de bunuri spirituale, îmbină nevoia de împlinire în plan naţional cu deschiderea spre universal, dând fundament valorilor democraţiei, conceptelor de demnitate umană şi integritate morală

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație