Management şi strategii în resurse umane
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

ADMITERE 2018
pe bază de dosar, pentru absolvenţii de învăţământ universitar cu examen de licenţă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2018 până la 27/09/2018

Perioadă rezultate: de la 28/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice din Brăila

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti

Braila

Descriere

Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice din Brăila a fost înfiinţată în anul 1991. Aceasta este acreditată prin Legea 242/23 aprilie 2002. Consecventă principiilor Universităţii Constantin Brâncoveanu din Piteşti, această facultate şi-a propus ca obiective strategice: crearea unei autentice şcoli superioare care să formeze specialişti cu o înaltă competenţă, capabili să acţioneze în condiţiile economiei moderne de piaţă în domeniul administraţiei publice printr-o specializare de sine-stătătoare, în condiţiile în care a funcţionat o direcţie de studiu în cadrul specializării de Management Marketing în Afacerile Economice care pregătea economişti ce aprofundau, în ultimii 2 ani, cunoştinţele în domeniul administraţiei şi instituţiilor publice.

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti

Pitesti, Arges

Introducere

Universitatea funcţionează în trei campusuri universitare situate în oraşele Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brăila şi are sediul central în municipiul Piteşti. În prezent, oferă programe de studiu în management şi business administration, marketing, economie, afaceri internaţionale, finanţe, contabilitate, drept, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe administrative, asistenţă socială. Cursurile de masterat oferă specializare în domeniile management, marketing, contabilitate şi ştiinţele comunicării. 

Universitatea Constantin Brâncoveanu este membră a European Network For Business Studies and Languages (SPACE), alături de alte 91 de universităţi din 25 de ţări, precum şi a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, organizaţie mondială cu sediul la Paris, ce reuneşte instituţii de învăţământ superior din Europa, America, Africa, Asia şi Australia.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 100

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație