Leadership organizaţional
Program de master

Misiune

 

OBIECTIVE

  • Formarea capacitatilor de aplicare a unor strategii integrate de influentare a comportamentului organizational;
  • Formarea si dezvoltarea competentelor de exercitare a leadershipului in contextul procesului de schimbare si dezvoltare organizationale;
  • Dezvoltarea strategiilor de gestionare a functionarii si functionalitatii echipelor;
  • Formarea capacitatilor de evaluare a comportamentului si capacitatilor membrilor unei organizatii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Ştiinţe militare

Specializare: Managementul organizaţiei

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 45

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Tematica si bibliografia se poate gasi aici.

Admiterea se desfăşoară prin susţinerea unui Interviu de verificare a cunoştinţelor în domeniul programului de studii. Nota minimă a probei Interviu de admitere – 5,00. Tematica şi bibliografia pentru interviu  se afişează, în termen legal, pe site-ul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Mai multe detalii aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 28/05/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: de la 19/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018 până la 20/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 20/07/2018 până la 07/09/2018

Perioadă probe:de la 08/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă rezultate: de la 08/09/2018 până la 10/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
cazier judiciar
Anul 1
Concepte si teorii despre leadership organizaţional
Teorii despre organizaţii moderne
Inteligenţa emoţională în leadership
Metode de cercetare şi dezvoltare organizaţională
Procese organizationale si comportament organizational
Formarea şi dezvoltarea echipei
Coaching şi mentoring în leadership
Anul 2
Analiza conflictelor şi gestionarea crizelor în organizaţii
Dezvoltarea şi autodezvoltarea liderului
Viziunea liderului
Cercetare ştiinţifică 1
Managementul proiectelor
Stiluri de leadership
Cercetare ştiinţifică 2

Facultatea de Management Militar

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu

Descriere

Facultatea de Management Militar este unitatea funcţională de învăţământ academic a Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", care, prin învăţământ universitar de licenţă şi instruire specifică, formează ofiţeri de comandă pentru Forţele Terestre ale Armatei României, precum şi pentru alţi beneficiari, licenţiaţi în domeniile de studiu şi specializările universitare acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu conform legii, apţi să acceadă potrivit nevoilor armatei şi opţiunilor proprii, în etapa specializării în armă, capabili să-şi asume răspunderea îndeplinirii misiunilor specifice şi să poată exercita în strânsa lor conexiune rolul de conducător/lider militar, luptător, educator, şi cetăţean în slujba naţiunii, devotat valorilor supreme: PATRIE, ONOARE, DATORIE.

Studenți înmatriculați licență: 243

Studenți înmatriculați master: 161

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu, Sibiu

Introducere

Misiunea Academiei constă în formarea ofiterilor de comanda pentru toate armele/serviciile/specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si pentru alti beneficiari, licentiati in domeniile de studii si specializarile universitare acreditate/autorizate pentru functionare provizorie, apti sa acceada, potrivit nevoilor armatei si optiunilor proprii, in etapa specializarii in arma, capabili sa-si asume raspunderea indeplinirii misiunilor specifice si sa poata exercita in stransa lor conexiune rolurile de:

  • conducator/lider militar;
  • luptator ;
  • specialist militar;
  • educator;
  • cetatean in slujba natiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 204

Programe similare

Lista de comparație