Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Ordine publică și siguranță națională

Specializare: Ordine şi siguranţă publică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 45

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 9.1

Ultima medie (taxă): 7.0

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru Facultatea de Pompieri examenul de admitere constă într-o probă care se susţine sub formă de test - grilă din tematica propusă.

Evaluarea se face astfel: Nota de admitere = (punctele acumulate la test : punctajul maxim) x 9 +1.

  • Pentru a putea fi admis, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 6 (şase) sau un număr minim de puncte echivalent.
  • Mediile generale/ Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere, sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai pentru programele studiilor universitare de masterat organizate la Facultatea de Pompieri, unde aceştia au candidat.


Tematica concursului de admitere poate fi găsită aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 17/09/2018

Perioadă probe: de la 20/09/2018 până la 22/09/2018

Perioadă rezultate: de la 24/09/2018 până la 28/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Nu sunt informatii disponibile.

Descriere

Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri de poliţie şi penitenciare, licenţiaţi în domeniul fundamental de ierarhizare (DFI) „Ştiinţe sociale”, ramura de ştiinţe (RSI) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de ierarhizare (DII) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", domeniul de licenţă (DL) "Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", specilizarea "Ordine şi siguranţă publică", cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ de zi și fără frecvență.

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică căreia Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) i-a conferit calificativul Grad de Încredere Ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 14.700

Programe similare

Lista de comparație