Managementul informaţiilor de securitate naţională
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Dezvoltarea unui program universitar de master dedicat Managementului informaţiilor de securitate naţională vizează dezvoltarea de competenţe pe palierele social, politic, juridic pentru creşterea competitivităţii resursei umane, precum şi promovarea dezvoltării şi inovării culturale şi sociale în contextul societăţii informaţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Informații și securitate națională

Specializare: Studii de securitate și informații

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 4.800 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

COLOCVIUL DE ADMITERE va consta în susţinerea unui eseu din sfera tematicii orientative: "Serviciile de informaţii în societatea civilă", "Serviciul Român de Informaţii – autoritate naţională privind protecţia informaţiilor şi CyberIntelligence", "Organizaţiile de securitate naţională: viziune sistemică, management, infodecizie, cooperare" sau "Securitatea informaţiilor – riscuri, ameninţări și provocări", după caz, aferente fiecărui program de studii universitare de master.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă probe: de la 22/09/2018 până la 23/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Colocviu Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
fisa de inscriere
Anul 1
Securitate naţională și euroatlantică
Diplomaţie și securitate naţională
Informaţia pentru securitate naţională
Sisteme și strategii de securitate a informaţiilor
Managementul organizaţiilor
Problemele păcii și războiului
Managementul riscului și al schimbării
Managementul crizelor politico-militare
NATO și UE
Comunicare în situaţii de criză
Anul 2
Securitate în Europa de Sud – Est
Proiectarea, implementarea și evaluarea programelor analitice
Tehnica și metodologia curriculumului
Strategii ale politicii de securitate
Comunicare și tehnici de influenţare socială
Geopolitică și geostrategie
Securitate zonală și regională
Managementul informaţiilor. Legislaţie și reglementare
Managementul proiectelor

Descriere

Facultatea de Informaţii este unitate funcţională de învăţământ a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” acreditată în condiţiile legii pentru a desfăşura studii universitare de licenţă şi master, precum şi programe postuniversitare. 

Misiunea Facultăţii de Informaţii constă în formarea, specializarea şi perfecţionarea studenţilor şi cursanţilor pentru a încadra după absolvire funcţii de ofiţeri de informaţii specialişti, pentru Serviciul Român de Informaţii şi alţi beneficiari, precum şi aprofundarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică sau complementare în domeniul informaţii şi securitate naţională, pentru membrii societăţii civile.

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Înţeleasă ca investiţie strategică în viitorul României, ca sursă a competitivităţii şi condiţie necesară ocupării unei poziţii proactive pe eşichierul naţiunilor inteligente, educaţia reprezintă o prioritate pentru Serviciul Român de Informaţii. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, instituţia de învăţământ superior a Serviciului Român de Informaţii, şi-a asumat într-o manieră judicioasă responsabilitatea ambiţioasă dar legitimă de a forma capital uman capabil a accede la cunoaştere, de a visa la o lume inteligentă şi prosperă, de a crede în sine şi de a năzui la un viitor care să-i aparţină.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2

Programe similare

Lista de comparație