Biblie și societate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii universitare de master în Biblie și societate privită în contextul profilului şi al specializării Facultăţii de Teologie Penticostală. 
În condiţiile în care Institutul Teologic Penticostal din Mun. Bucureşti este singura instituţie oficială a Cultului Creştin Penticostal din România prin care acesta îşi pregăteşte personalul ecleziastic, rolul său este deosebit de important. Activitatea pastorală presupune în primul rând vocaţie, dar şi o bună informare pe tărâm teologic.Or, încă de la începutul său s-a dorit ca Facultatea de Teologie Penticostală din cadrul I.T.P. să fie acel loc în care viitorii slujitori ai cultului să fie echipaţi din punct de vedere spiritual şi teologic. Slujirea pastorală, în noul context, presupune o pregătire adecvată, fără de care nu se poate răspunde corect noilor provocări.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Studii religioase

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Descriere

Concursul de admitere la masterat constă în evaluarea dosarelor candidaţilor, dosare ce conţin proiectul de cercetare.

Proiectul de cercetare va fi structurat după cum urmează:

  • Relevanţa temei de cercetare
  • Obiectivele cercetării
  • Structura generală a lucrării
  • Bibliografia de bază (5-10 titluri)
  • Întindere 3-5 pagini.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 15/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2019 până la 15/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Recomandare tip din partea pastorului bisericii evanghelice al cărei membru este candidatul
Anul 1
Teme teologice majore în Vechiul Testament
Teme teologice majore în Noul Testament
Etică și integritate academică
Teologia și politica din perspectiva penticostală
Spiritualitatea închinării creștine în cartea Psalmilor
Comuniune și conflict în 1 Corinteni
Contextul iudaic și greco-roman al Noului Testament
Teologia muncii
Duhul Sfânt în misiunea Bisericii
Hristologie și ucenicie creștină în Evanghelia după Marcu
Dimensiunea socială a scrierilor lucanice
Alegere, răscumpărare și identitate în viața poporului lui Dumnezeu
Teologia posesiunilor materiale
Anul 2
Principii biblice ale conducerii creștine
Teologia familiei
Etica creștină și binele comun
Biserica, Biblia și societatea
Exegeza avansată a Noului Testament
Exegeza avansată a Vechiului Testament
Istoria relației dintre biserică și stat
Dreptatea socială în scrierile profetice
Evanghelia și cultura
Teologie, spiritualitate și misiune penticostală
Teologie și reconciliere socială

Facultatea de Teologie Penticostală

Institutul Teologic Penticostal

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Cadre didactice: 12

Institutul Teologic Penticostal

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Institutul Teologic Penticostal din municipiul Bucureşti (ITPB) este instituţia oficială prin care Cultul Creştin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică din România îşi pregăteşte personalul clerical.


Biserica Penticostală din România a fost întotdeauna animată de dorinţa de a organiza învăţământ preuniversitar şi universitar, destinat să pregătească personal ecleziastic propriu şi specialişti în teologie penticostală. După cum se ştie însă, timp de aproape cincizeci de ani, regimul totalitar a îngrădit şi a umbrit viaţa religioasă din România.


În aceste condiţii, prima formă de învăţământ penticostal, apărută imediat după cel de-al doilea război mondial, prin strădania unor conducători şi personalităţi ale Bisericii Penticostale, a îmbrăcat forma unor cursuri biblice centralizate, la nivel naţional sau regional. Organizarea acestor cursuri s-a impus din nevoia de a lămuri şi a clarifica probleme fundamentale de doctrină și practică a cultului penticostal. 

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 100

Programe similare

Lista de comparație