Consiliere școlară și educație emoțională
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei îşi asumă misiunea de a promova cultura învăţării permanente pentru formarea iniţială şi continuă a profesorilor,  contribuind semnificativ la creşterea calităţii educaţiei prin activităţi de predare-învăţare şi cercetare – acţiune.

Misiunea facultăţii se împlinieşte prin deschiderea către colaborare cu agenţii educaţionali atât din Regiunea Nord Est (inspectorate şcolare, şcoli şi grădiniţe) cât şi din aria internaţională (parteneriate de învăţare şi cercetare cu instituţii educaţionale europene).

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei oferă celor care învaţă oportunitatea deschiderii către căutare şi schimbare prin experienţe de învăţare autentică şi reflecţie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 38

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Proba I: Interviu admis/respins
Proba II: Media examenului de licență

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă doar pentru master
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diploma de bacalaureat în original
cartea de identitate/pașaport – copie;
cerere de înscriere tip;
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere
copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă doar pentru master
Anul 1
Teoriile consilierii
Dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a copilului și a adolescentului
Evaluarea psihopedagogică a copilului și a adolescentului
Metodologia activității de consiliere
Consilierea rațional-emotivă și cognitiv comportamentală
Consilierea și managementul carierei
Tehnologii informaționale în gestiunea învățării Practica de specialitate
Scriere academică
Psihologia comunicării
Psihologia emoțiilor
Limba engleză în limbajul educațional
Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Educație integrală
Proiectarea și managementul programelor educaționale
Anul 2
Educație emoțională
Psihologia elevilor cu dificultăți de învățare și tulburări de comportament
Metodologia cercetării în științele socio-umane
Practica de specialitate
Proiecte de cercetare în consiliere și educație emoțională
Consiliere individuală și de grup
Activitate de cercetare pentru elaborarea dizertație
Educație emoțională
Abordării narative în consiliere
Etică și deontologie profesională
Comunicare și dezvoltare emoțională prin arte
Practica pedagogică
Sociologia educației

Facultatea de Științe ale Educației

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Unul dintre punctele nodale ale sistemului educativ este cel al formării cadrelor didactice. Diversele reforme ale învăţământului au ca notă comună inovarea pregătirii iniţiale ale educatorilor. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei are menirea de a forma în corelaţie cu politica educaţională românească viitorii formatori. 
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei se înscrie pe linia strategiei generale de dezvoltare a Universităţii „Ştefan cel Mare”, instituţie academică care contribuie la formarea potenţialului uman din zona Bucovinei, în special, şi a Moldovei, în general.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație