Teologie ortodoxă pastorală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală este principala specializare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Cursurile acesteia favorizează împlinirea harului divin prin exersarea rugăciunii către Dumnezeu și a practicii slujbelor creștine. Pregătirea ți-o vei putea împini în capela cu hramul „Sfântului Grigore Teologul şi Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Aceasta este dotată cu toate cele necesare vederea săvârşirii serviciului divin (cărţi, veşminte, vase şi obiecte de cult). Implicarea în corul „Teologus” al facultăţii precum şi în cadrul Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România reprezintă alte activităţi specifice unui student la Teologie. În primii doi ani de studiu teologic vei studia discipline vocaţionale, biblice și istorice precum Formarea duhovnicească, Studiul Vechiului și Noului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Patrologie şi elemente de bizantiologie. Evoluând pe traseul pregătirii creștine, în anii superiori vei studia discipline teologice care implică dezvoltarea reflecţiei şi a capacităţilor de discernere şi sinteză: Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Spiritualitate Ortodoxă, Istoria şi filosofia religiilor, Teologie Fundamentală şi Misiologie, precum şi disciplinele de specialitate, absolut necesare pentru formarea integrală a clerului bisericesc, precum Omiletica şi Catehetica, Drept bisericesc şi administraţie bisericească, Teologie Pastorală. Ca absolvent al specializării Teologie Ortodoxă Pastorală poți deveni, prin hirotonie, membru al clerului bisericesc în treptele de diacon, preot, episcop, iar dacă nu alegi să urmezi vocația preotească poți alege un alt domeniu de activitate în administraţia bisericească sau în societatea civilă. Condiţiile de admitere Pentru specializarea „Teologie Pastorală, ZI”: probă vocaţională – Dicţie şi aptitudine muzicală (probă eliminatorie). Absolvenţii de Seminar Teologic Liceal şi personalul monahal nu susţin aceasta probă 50% Nota obtinuta la Invatatura de credinta ortodoxa 50% Media generală de la bacalaureat. Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale: 1. Nota obtinuta la proba scrisa; 2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română. Pentru olimpici Pot fi înscrişi fără admitere: Olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale şi Internaţionale recunoscute de MEN – premiile I, II şi III, menţiune, premii speciale – pentru toate specializările.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 133

Locuri disponibile (buget): 73

Locuri disponibile (taxă): 60

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Media de admitere:
– 100%  Media examenului de Bacalaureat.

Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. Media generală din timpul anilor de studiu liceal/seminarial;
2. Pentru absolvenții de Seminarii Teologice ‐ media obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenții de Liceu ‐ media obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 14/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat sau adeverința de botez
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul
fisa de inscriere
recomandare de la preotul din parohia în care are domiciliul stabil candidatul
Anul 1
Muzică
Ibor
Prctică Liturgică și pastorație
Limbă străină (franceză, engleză)
Noul Testament
Cor
Tutoriat
TIC
Patrologie
IBU
Vecernie
Vechiul Testament
Anul 2
Practică Liturgică și pastorație
IBU
Muzică
Tutoriat
IBOR
Noul Testament
Cor
Bizantiologie
Limba Latină
Limba Greacă Pedagogie
Vecernie
Vechiul Testament
Anul 3
Tutoriat
Dogmatică
Istoria religiilor
Drept bisericesc
Vecernie
Cor
Muzică
Teologie morală
Teologie fundamentală
Spiritualitate
Liturgică
Catehetică
Anul 4
Muzică
Morală creștină
Vecernie
Cor
Pastorală
Misiologie
Drept bisericesc
Liturgică
Teologie dogmatică și simbolocă
Omiletică

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Teologie Ortodoxă, prin cele patru secţii ale sale, îşi asumă un rol fundamental în formarea şi pregătirea viitorilor preoţi, a cadrelor didactice cu dublă specializare, pentru învăţământul religios, gimnazial, liceal şi a specialiştilor în artă eclesială şi patrimoniu cultural. De asemenea, Facultatea de Teologie Ortodoxă îşi propune să contribuie la conlucrarea ecumenică dintre Biserica Ortodoxă Română şi celelalte Biserici creştine, ca şi realizarea dialogului inter-religios şi inter-cultural.

Teologia a făcut parte din primele facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. În 1860, anul înfiinţării universităţii, Facultatea de Teologie avea doar 14 studenţi, iar în anul ce a urmat numărul lor a scăzut, datorită greutăţilor sociale ale vremii. Printre primii studenţi ai Facultăţii de Teologie s-a numărat şi diaconul Ion Creangă. Din cauza numărului mic de studenţi, aceasta şi-a încetat activitatea în 1864. În 1926, Facultatea de Teologie aparţinând Universităţii din Iaşi a fost deschisă la Chişinău. Datorită contextului politic, în 1941 ea a fost inclusă în cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Facultatea de Teologie Ortodoxă a fost redeschisă în 1990, prin stăruinţa Înalt Prea Sfinţiei Sale Daniel, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Învăţământul teologic, cu specificul său, se încadrează în normele unui învăţământ ştiinţific de performanţă şi promovează o colaborare ştiinţifică inter-ortodoxă şi inter-confesională. Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Pastorală au posibilitatea de a face parte din clerul Bisericii Ortodoxe Române (diaconi, preoţi, ierarhi). Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă Didactică au posibilitatea să predea religie, limba şi literatura română, literatură şi limbi străine, în şcolile de stat şi particulare. Absolvenţii secţiei Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială obţin calificarea de asistent social, putând activa în cadrul structurilor bisericeşti. Absolvenţii secţiei Artă Sacră obţin calificarea necesară activităţii de restaurator de icoană şi carte veche aparţinând patrimoniului cultural românesc, precum şi calificarea de pictor bisericesc.

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi.

Studenți înmatriculați licență: 844

Studenți înmatriculați master: 295

Cadre didactice: 42

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 27

Promovabilitate licență: 96%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație