Managementul asistenţei medicale perinatale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Adresabilitate:Se pot înscrie absolvenţi ai facultăţii de medicină generală.

Oportunități: Pregătire teoretică şi practică în pediatrie, neonatologie, puericultură, chirurgie pediatrică, genetică medicală, obstetrică, ginecologie, reproducere umana asistată, etică şi deontologie perinatală precum şi în programe de sănatate privind ocrotirea mamei şi copilului şi psihopedagogie. Dezvoltarea carierei profesionale prin: stagii de pregătire teoretică şi practică în clinicile disciplinelor incluse în planul de învăţământ al programului masteral, posibilitatea de a continuă cu un program de studii doctorale şi postdoctorale în cadrul UMF “Victor Babeş”, Timişoara.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină

Specializare: Asistenţă medicală generală

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

1. Verificare scrisă. 2. Media licenta 3. Media anilor de studiu Media de admitere va fi media aritmetică între media examenului de licenţă, media anilor de studiu şi nota individuală obţinută la verificarea scrisa ;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018

Nu sunt informatii disponibile.

Descriere

Facultatea de Medicină din Timişoara are ca obiectiv major integrarea învăţământului medical în sistemul european, în ideea creării Spaţiului European al Educaţiei Academice. Formarea universitară de bază în domeniul medical urmăreşte:

1. Promovarea unui învăţământ medical de calitate centrat pe student adaptat modelului european de standarde bazat pe CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI PRACTICE, APTITUDINI.

2. Asigurarea valorii profesionale şi a competitivităţii propriilor absolvenţi conform descriptorilor competenţelor profesionale şi transversale din Cadrul European al Calificărilor în domeniul medical, programul de studiu MEDICINĂ.

3. Promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi clinice, cu aplicaţii practice în înţelegerea şi utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, pentru clasificarea universităţii în categoria A de excelenţă.

4. Extinderea şi îmbunătăţirea cooperării internaţionale, prin realizarea de acorduri de colaborare efectivă, schimburi de experienţă şi mobilităţi cu instituţii academice şi companii interesate din UE şi din lume.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara desfăşoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare.

Una din căile prin care Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babes” își propune realizarea misiunii sale, asumată prin Carta, ca for de învățământ, știință și cultură, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.500

Programe similare

Lista de comparație