Administrarea afacerilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea şi obiectivul fundamental al specializării „Administrarea afacerilor” este abordarea specifică şi interdisciplinară a tuturor acestor domenii de activitate astfel ca absolvenţii acestei specializări să înţeleagă ansamblul domeniului de business şi să se poată integra cu succes în activităţi concrete din domeniu.

Cursurile specializării „Administrarea afacerilor” au ca scop formarea aptitudinilor, abilitaţilor si deprinderilor specifice gestionarii afacerilor din toate domeniile economice, domenii care se află într-un permanent proces de transformare şi adaptare la mecanismele pieţelor europene şi internaţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 95

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea este simplificată şi se face pe bază de concurs de dosare (100% media de la bacalaureat).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 04/07/2016 până la 28/09/2016

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Nu sunt informatii disponibile.

Departamentul Economie, Turism, Serivicii

Fundația "Gaudeamus" - Universitatea "Tomis" din Constanța

Constanta

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Cadre didactice: 10

Fundația "Gaudeamus" - Universitatea "Tomis" din Constanța

Constanta, Constanta

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație