Comunicare şi relaţii publice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea în domeniul comunicare și relații publice îi pregătește pe absolvenți să facă față cerințelor următoarelor profesii conform COR: Asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare); Brand Manager; Evaluator de competențe profesionale; Formator; Mediator; Organizator protocol; Organizator târguri și expoziții; Organizator/ conceptor/ consultant formare; Prezentator expoziții; Profesor în învățământul gimnazial; Purtător de cuvânt; Specialist în relații publice; Tehnoredactor (studii superioare)

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Comunicare şi relaţii publice

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.18

Ultima medie (taxă): 6.67

Taxă anuală de studii: 1.903 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de dosar.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Educație fizică II
Introducere în științele comunicării
Introducere în științele sociale
Introducere în relațiile publice
Gândire critică
Limba străină (engleză) I
Educație fizică I
Metode și metodologii de cercetare în științele sociale
Etică
Tehnici de redactare
Semiotică și comunicare vizuală
Psihologia comunicării
Limba străină (engleză) II
Anul 2
Teoria și practica new media
Introducere în publicitate
Comunicare internă
Branding instituțional
Comportamentul consumatorului: Media planning
Practică de specialitate
Gândiri politice și doctrine politice
Limba străină (engleză) III
Etnografie digitală
Managementul relațiilor publice
Comunicare cu presa
Elaborarea de produs de RP multimedia
Elaborarea de produs de RP audio-vizual
Multimedia
Sisteme de management de conținut Web
Limba străină (engleză) IV
Practică profesională de vară
Anul 3
Elaborarea și redactare lucrărilor științifice
Dezvoltarea competențelor digitale
Tehnici de prezentare avansată
Redactarea materialelor de RP
Relații publice sectoriale-cultural
Relații publice sectoriale-economic
Genurile presei (tradițional și noile media)
Organizarea de evenimente
Management de proiect
Deontologie profesională
Relații publice și publicitate on-line
Relații publice sectoriale-politic
Relații publice sectoriale-sănătate
Relații publice sectoriale-turism
Relații publice sectoriale-ONG
Marketing și branding personal online
Campanii online de relații publice
Comunicare interculturală
Elaborarea lucrării de licență

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație