Mecatronică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mecatronică și robotică

Specializare: Mecatronică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.39

Ultima medie (taxă): 5.84

Taxă anuală de studii: 1.903 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza unui examen scris din Matematică, Fizică sau Informatică.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 14/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Fizica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Informatică Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Analiză matematică I
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Geometrie descriptivă
Chimie
Fizică I
Știința și ingineria materialelor
Programarea calculatoarelor I
Limba străină I (engleză I/germană I)
Educație fizică I
Analiză matematică II
Fizică II
Mecanică
Electrotehnică
Programarea calculatoarelor II
Limba străină I (engleză I/germană I)
Educație fizică II
Anul 2
Proiectare asistată de calculator
Matematici speciale
Tehnologia materialelor
Rezistanța materialelor
Dispozitive electronice și electronică analogică
Electronică digitală I
Elemente fundamentale de prelucrare și generarea formei
Limba străină III (engleză III/germană III)
Educație fizică III
Metode numerice
Mecanisme
Măsurări electrice. Senzori și traductoare
Electronică de putere
Bazele sistemelor mecatronice
Teoria sistemelor I
Electronică digitală II
Limba străină IV (engleză IV/germană IV)
Educație fizică IV
Practică de domeniu:
Anul 3
Mecanica fluidelor
Termotehnică și mașini termice
Organe de mașini I
Teoria sistemelor II
Toleranțe și control dimensional
Optică tehnică și aparate optice
Arhitectura calculatoarelor numerice
Ingineria reglării automate
Bazele cercetării experimentale
Transmisii de date
Organe de mașini II
Mașini și acționări electrice
Cinematica și dinamica roboților
Analiza cu element finit a sistemelor mecatronice
Sisteme cu microprocesoare
Micromecanică
Inteligența artificală
Practică de specialitate
Anul 4
Hidronică și pneutronică
Conducerea mașinilor CNC
Organizarea și conducerea unităților economice
Marketing
Ingineria suprafețelor
Ingineria materialelor moderne
Bazele tehnologiilor de fabricație
Proiectarea sistemelor mecatronice
Sistemele de conducere în robotică
Exploatarea roboților industriali
Programarea sistemelor mecatronice
Management
Managementul calității
Sisteme moderne de producție în mecatronică
Echipamente moderne de producție pentru mecatronică
Echipemente periferice și interfețe
Automate și microprogramare
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Managementul proiectelor
Elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație