Traducere şi interpretare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

 

Misiunea specializării este didactică și științifică de formare a tinerilor specialiști pentru încadrare pe piața muncii: în învățământ, în cercetarea științifică, precum și în servicii de consultanță și expertiză. 

Misiunea principală a specializării este de a pregăti specialiști pentru profesia de traducător în raport cu cerințele actuale de competitivitate și competență, promovarea unei oferte educaționale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane, regionale și naționale în conformitate cu standardele specifice domeniului. 

Programul de studii urmărește pregătirea studenților pentru a deveni: traducător; mediator; corector; tehnoredactor; asistent de cercetare în lingvistică.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbi moderne aplicate

Specializare: Traducere și interpretare

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 30

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.38

Ultima medie (taxă): 7.19

Taxă anuală de studii: 3.568 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza unui examen scris.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 14/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Curs practic
Limba contemporană
Civilizație
Limba daneză
Informatică aplicată la limbaj și comunicare (intruire asistată de calculator)
Educație fizică I
Terminologie
Anul 2
Curs practic
Limba contemporană
Terminologie
Teoria și practica interpretării
Limbaje speciale
Educație fizică
Practică profesională de vară
Practică: portofolii de traducere/glosare
Managementul și marketing serviciilor de traduceri
Practică de licență
Anul 3
Curs practic
Limba contemporană
Terminologie
Teoria și practica interpretării
Limbaje speciale
Educație fizică
Practică profesională de vară
Practică: portofolii de traducere/glosare
Managementul și marketing serviciilor de traduceri
Practică de licență

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație