Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 28

Taxă anuală de studii: 1.903 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza unui examen scris din Matematică, Fizică sau Informatică.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 14/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Fizica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Informatică Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Fizică I
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
Electronică digitală
Utiliziarea calculatoare și aplicații Internet
Limba străină I (engleză I/germană I)
Educație fizică I
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Fizică II
Dispozitive electronice
Structuri de date și algoritmi
Sisteme digitale
Limba străină II (engleză II/germană II)
Educație fizică II
Anul 2
Matematici speciale
Arhitectura calculatoarelor
Circuite electronice fundamentale
Programare obiect-orientată
Sisteme de operare
Componente și circuite pasive
Limba străină III (engleză/germană)
Educație fizică III
Semnale și sisteme
Circuite integrate analogice
Optoelectronică
Măsuri în electronică și telecomunicații
Metode numerice
Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electrice
Limba străină IV (engleză/germană)
Educație fizică IV
Practică
Anul 3
Probabilități și statistică
Teoria transmisiunii informației
Arhitecturi de rețea și Internet
Analiza și sinteza circuitelor
Baze de date
Tehnici de modulație
Ingineria programării
Managementul proiectelor software
Tehnologii de comunicații și microunde
Microcontrolere
Sisteme de telecomunicații
Sisteme de transmisiuni telefonice
Protocoale pentru Internet
Tehnologii WEB
Inteligența artificială
Sisteme distribuite
Comunicații prin fibră optică
Practică
Anul 4
Tehnologii de programare în Internet
Televiziune
Sisteme de comutație și rutare
Circuite digitale reconfigurabile
Programarea procesoarelor multimedia
Rețele de tefonie pe rețele IP
Procesoare de semnal
Prelucrarea digitală a imaginilor
Sisteme de prelucrare a semnalului vocal
Marketing
Prelucrarea digitală a semnalelor
Sisteme de comunicații mobile
Inginerie software și aplicații în comunicații
Securitatea informației și criptografie
Tehnologii multimedia
Managementul firmei
Managementul proiectelor de telecomunicații
Practică pentru elaborarea proiectelui de diplomă

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație