Informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu pregătește informaticieni care vor fi capabili să lucreze în următoarele profesii: profesor de informatică în învățământul gimnazial; analist; programator; proiectant sisteme informatice; administrator de rețea de calculatoare; administrator baze de date; asistent de cercetare în matematică informatică; asistent de cercetare în informatică. 

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 35

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.95

Ultima medie (taxă): 7.75

Taxă anuală de studii: 1.903 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza unui examen scris din Matematică, Fizică sau Informatică.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 14/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Fizica Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A
Informatică Nu Da N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Algebră
Analiză matematică
Arhitectura sistemelor de calcul
Educație fizică I
Fundamentele programării
Matematică discretă
Algoritmi fundamentali
Calcul numeric
Educație fizică II
Geometrie computațională
Logică matematică și computațională
Programare orientată pe obiecte
Structuri de date
Anul 2
Algoritmica grafurilor
Baze de date
Ecuații diferențiale și cu derivate pațiale
Sisteme dinamice
Limba străină I (engleză I/germană I)
Programare shell utilizare UNIX
Probabilități și statistică
Tehnici avansate de programare
Limba străină II (engleză II/germană II)
Practică de specializare: Proiectarea interfețe utilizator
Programare logică
Programare funcțională
Interacțiunea om-calculator
Sisteme de gestiune a bazelor de date
Sisteme de operare
Tehnologii WEB
Anul 3
Inginerie software
Limbaje formale și automate
Rețele de calculatoare
Tehnici de optimizare
Programare iOS
Programare Android
Algoritmi parali și distribuiți
Prelucrarea imaginilor
Introducere în Big Data
Grafică pe calculator
Tehnologii Java
Securitatea sistemelor informatice
Elaborarea lucrării de licență
Inteligența artificială
Tehnologii moderne (.NET) Modelarea și proiectarea sistemelor software
Proiectarea aplicațiilor orientate pe obiecte
Proiectarea aplicațiilor WEB
Programarea distribuită
Roboți inteligenți
Metrici soft
Regăsirea informației

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație