Peisagistică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Horticultură

Specializare: Peisagistică

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 25

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.51

Ultima medie (taxă): 6.27

Taxă anuală de studii: 1.903 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de dosar.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Matematică și biostatistică
Bazele desenului I
Botanică horticolă I
Baza energetică și mașini horticole
Pedologie și agrochimie
Biofizică și agrometeorologie
Limba străină I (engleză I/germană I)
Educație fizică I
Botanică horticolă II
Informatică aplicată
Geometrie descriptivă și perspectivă
Bazele desenului II
Geografia peisajului
Ecologia și protecția mediului
Limba străină II (engleză II/germană II)
Educație fizică II
Practică de domeniu I
Anul 2
Studiul materialelor și design exterior
Istoria arhitecturii peisagere
Entomologie și fitopatologie
Irigarea și desecarea teritoriului
Istoria artei
Limba străină III (engleză III/germană III)
Educație fizică III
Topografie și îmbunătățiri funciare
Proiectare asistată de calculator
Ecologia așezărilor și sisteme de spații verzi
Urbanism și arhitectură
Fiziologia plantelor
Limba străină IV (engleză IV/germană IV)
Educație fizică IV
Practică de domeniu II
Anul 3
Protecția integrată a plantelor în peisagistică
Floricultură generală
Arboricultură ornamentală I
Cunoștințe horticole de bază (Legumicultură, Pomicultură, Viticultură)
Proiectarea spațiilor verzi I
Urbanism și amenajarea teritoriului
Arboricultură ornamentală II
Construcția și întreținerea obiectivelor de arhitectură peisageră
Revitalizarea parcurilor și grădinilor
Proiectarea spațiiilor verzi II
Proiectarea peisajului în arii naturale protejate
Curs opțional I
Practică de domeniu III
Anul 4
Conservarea patrimoniului cultural
Marketing
Reabilitarea peisajului
Management
Curs opțional 2
Curs opțional 3
Curs opțional 4
Curs opțional 5
Curs opțional 6
Curs opțional 7
Proiectare regională
Studio de proiectare peisageră
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

 • Peisagistică

  Facultatea de Protecţia Mediului/Universitatea din Oradea

 • Peisagistică

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Amenajări Peisagistice Urbane şi Teritoriale

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Peisagistică

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Peisagistică

  Facultatea de Horticultură/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Lista de comparație