Horticultură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea specializării:

Formarea specialiștilor cu studii de licență în domeniul Horticultură; specializarea Horticultură; programul de studiu pregătește ingineri horicultori.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Horticultură

Specializare: Horticultură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 6.73

Ultima medie (taxă): 6.2

Taxă anuală de studii: 1.903 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de dosar.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Baza energetică și mașini horticole
Biofizică și agrometeorologie
Botanică horticolă I
Chimie generală și anorganică
Educație fizică I
Matematică și biostatistică
Pedologie
Limba străină I (engleză I/germană I)
Agrochimie
Botanică horticolă II
Chimie organică
Ecologie și protecția mediului
Educație fizică II
Informatică aplicată
Microbiologie
Practică de domeniu I
Limba străină II (engleză II/germană II)
Anul 2
Agrotehnică
Biochimie
Educație fizică III
Entomologie
Genetică
Irigarea culturilor
Tehnică experimentală
Limba străină III(engleză III/germană III)
Fiziologia plantelor
Fitopatologie
Educație fizică IV
Legumicultură generală
Practică de domeniu II
Topografie și îmbunătățiri funciare
Limba străină IV (engleză IV/germană IV)
Anul 3
Cultura plantelor med. partea generală
Floricultură generală
Legumicultură specială
Pomicultură generală
Protecția integrată a plantelor
Viticultură generală
Disciplină opțională V
Ameliorarea plantelor horticole
Ampelografie
Cultura plantelor med. partea specială
Fitotehnie
Floricultură specială
Pomicultură specială
Practică de specialitate
Disciplină opțională VI
Anul 4
Arboricultură ornamentală
Economie rurală
Marketing
Oenologie
Pomologie
Disciplină opțională VII
Disciplină opțională VIII
Management
Tehnologia păstrării produselor horticole
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Disciplină opțională IX
Disciplină opțională X
Disciplină opțională XI

Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste din Târgu Mureș

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Târgu Mureş din cadrul Universităţii Sapientia este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior de nivel înalt din regiune. Activitatea didactică a facultăţii se desfăşoară la campusului universitar, amplasat pe un teritoriu de 27 ha, pe Calea Sighişoarei, la ieşirea spre Corunca din municipiul Târgu Mureş. ­

În anul universitar 2008-2009 peste 700 de studenţi şi-au început studiile în cadrul a 8 specializări sub coordonarea a 74 cadre didactice.

Facultatea şi-a început activitatea în anul universitar 2001-2002, o dată cu lansarea a cinci specializări: pedagogie, informatică, mecatronică, calculatoare şi automatizări. În anul 2002 oferta s-a extins cu noi specializări: comunicare socială şi horticultură.

Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea Sapientia este instituția cea mai recent înființată în sistemul învățământului superior din Transilvania, cu predare în limba maghiară. 

Universitatea a luat ființă în toamna anului 2001, ca expresie a unei năzuințe de mai multe decenii a comunității maghiare din România, precum și ca rezultat al eforturilor depuse de către Fundația Sapientia. În decursul acestor ani de existență, Universitatea Sapientia s-a remarcat ca o instituție particulară cu predare în limba maghiară din România, menită să răspundă nevoilor educaționale ale comunității maghiare, să asigure un cadru prielnic pentru dezvoltarea cercetărilor științifice, precum și o colaborare științifică inter-etnică eficientă.

Statut: Privat

Statut acreditare: Autorizată

Locuri în camin: 755

Programe similare

Lista de comparație