Filosofie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Activitatea didactică  a programului de Filosofie este orientată spre pregătirea viitorilor profesori în domeniul filosofiei şi al disciplinelor socio-umane, consultant etic în jurnalism, management, teatru, film, arte, publicitate etc. specialiştilor în comunicare şi mass-media, în concordanţă cu necesarul de specialişti în domeniile amintite, raportându-se, în primul rând, la judeţele din nord-estul ţării.
În general, necesarul de specialişti în acest domeniu, este constant în ultima perioadă, impunându-se menţinerea dinamicii locurilor de admitere la această specializare.

Misiunea de cercetare ştiinţifică a programului de studii Filosofie constă în dezvoltarea unor cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul ştiinţelor umaniste. Priorităţile investigaţiilor filosofice în condiţiile civilizaţiei tehnogene şi manifestării problemelor globale ale contemporaneităţii, dezvoltarea metodelor de cercetare filosofice şi interacţiunea lor în etapa actuală de dezvoltare se constituie în repere prioritare în contextul misiunii ştiinţifice a specializării.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de admitere

Proba 1 – interviu privind testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de specialitate, finalizat cu Admis / Respins;
Proba 2 – nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E. a. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%;
Proba 3 – nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E. d. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere in filosofie
Istoria filosofiei antice
Logică generală
Educaţie fizică
Filosofie morală
Estetică
Stiluri fundamentale de filosofare
Logică simbolică
Istoria filosofiei medievale
Educaţie fizică
Discipline opționale (Informatica aplicată, Documentarea cercetarii știintifice, Sociologie generală, Filosofia istoriei, Logică filosofică, Economie generală, Limba străină I, II)
Discipline facultative (Filosofie şi politică)
Anul 2
Istoria filosofiei moderne
Epistemologie
Psihologie generală
Educaţie fizică I, II
Ontologie
Istoria filosofiei româneşti
Teoria şi practica comunicării
Filosofie clasică germană
Stagiu de practică profesională
Discipine opționale (Istoria ideilor, Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Metalogică, Gnoseologie, Filosofia limbajului, Istoria şi filosofia religiilor, Limba străină I, II)
Discipline facultative (Filosofia artei)
Anul 3
Istoria filosofiei contemporane
Antropologie filosofică
Filosofie politică
Axiologie
Metafizică
Filosofia minţii
Stagiu de elaborare a lucrării de licenţă
Discipline opționale (Semiotică, Filosofia ştiinţei, Hermeneutică filosofică, Filosofia culturii, Filosofia imaginarului, Etică aplicată, Fenomenologie, Retorică)
Discipline facultative (Postmodernismul ca filosofie)

Facultatea de Istorie şi Geografie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

In anul 1963 este înființată specializarea Istorie-Geografie în cadrul Universității "Ștefan cel Mare", devenind Facultatea de Istorie și Geografie în anul 1999. Oferta educațională cuprinde domenii de licență la formele de învățământ Zi și ID, specializări pentru studiile universitare de masterat și studii universitare de doctorat. În cadrul facultății sunt pregătiți specialiști pentru învățământ, cercetare științifică, cultură, activități social-economice, în domeniile: științe umaniste, științe ale naturii, științe sociale și politice. Facultatea dispune de laboratoare didactice, de licență, de cercetare, de numeroase facilități pentru studiu, informare și petrecerea timpului liber. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul departamentelor, a Centrului de Cercetare de Geografie Aplicată, a Centrului de Cercetări Interdisciplinare "Carpathica", dar și în cadrul colectivelor de cercetare interdisciplinare.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație