Management în aviaţie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" este o instituție militară de învățământ superior acreditată, parte integrantă a sistemului național de învățământ, situată în Brașov, oraș aflat în centrul geografic al României cu o bogată tradiție de aproape un secol în domeniul construcției de aeronave și a învățământului universitar.

Facultatea de Management Aeronautic reprezintă unitatea funcţională de învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, care elaborează şi gestionează programele universitare de studii de licenţă şi master. Facultatea de Management Aeronautic are ca misiune fundamentală formarea ofiţerilor licenţiaţi pentru armele de bază ale Forţelor Aeriene şi alţi beneficiari.

Facultatea de Management Aeronautic are în structură următoarele departamente:

  • Ştiinţe Fundamentale şi management;
  • Aviaţie;
  • Apărare aeriană;
  • Tactică generală.

Competențele ce definesc modelul educațional de atins la finalizarea studiilor universitare de licență sunt următoarele: ofițer-cetățean, educator, conducător (manager), luptător, specialist militar. Absolvenții academiei vor fi încadrați ca ofițeri în cadrul M.Ap.N., M.A.I. sau alți beneficiari, în funcție de oferta educațională la admiterea în academie, după obținerea licenței în domeniul "Științe militare, informații și ordine publică".

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Ştiinţe militare, informaţii și ordine publică

Specializare: Management în aviaţie

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 10

Descriere

Candidații trebuie să aibă cel mult 30 de ani (24 de ani pentru aviație naviganți) împliniți în anul anul organizării concursului de admitere.

Candidaţii la admitere în Academia Forţelor Aeriene  “Henri Coandă” nu pot susţine concomitent probe de admitere la alte instituţii de învăţământ superior.

Admiterea cuprinde două probe, ce se susţin conform graficului organizării şi desfăşurării  admiterii  în  Academia  Forţelor  Aeriene  “Henri  Coandă”  în  anul  2019, astfel:

  • Proba I: Limba  străină - Engleză–Probă  eliminatorie–test  grilă–probă care se desfăşoară timp de 90 minute, nota minimă la aceasta probă fiind 6,00 (şase).
  • Proba II: Matematică - test  grilă, probă  care  se desfăşoară timp de 120 minute, are  ponderea  de 90%  în  media  de  admitere,  nota  minimă  la  aceasta  probă fiind 5,00 (cinci). Proba se susţine în limba română.

Media examenului de bacalaureat are ponderea de 10 % în media de admitere.

Pentru  candidaţii  care  au  atestate  de  echivalare  a  diplomei/certificat  de absolvire   studii   liceale   recunoscute de Ministerul   Educaţiei   Naţionale, media   de admitere se calculează fără să se ia în calcul media examenului de bacalaureat. Ponderea mediei examenului de bacalaureat (10%) se redistribuie în ponderea probei a doua.

Candidaţii îşi asigură cazarea şi hrănirea pe timpul concursului de admitere, precum şi cheltuielile de transport la (de la) locul unde se desfăşoară concursul.

Pentru absolvenţii colegiilor militare liceale–promoţia 2019 şi soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale cazarea este gratuită, iar hrănirea se va facepotrivit normelor legale în vigoare.

Candidaţii care nu îşi pot asigura cazarea şi hrănirea pe timpul concursului de admitere, pot fi cazaţi în limita locurilor disponibile şi pot servi masa în academie, achitând  contravaloarea  acestora.  Hrănirea candidaţilor se efectuează la norma de hrană ce se aplică în academie.

Valoarea  cheltuielilor  de  cazare  şi  hrană  pentru  o  zi  sunt: cazarea = 30lei/zi/candidat şi hrana = 45lei/zi/candidat. Aceste preţuri şi tarife pot suporta modificări. Pe timpul concursului de admitere, candidaţilor li se asigură gratuit asistenţă medicală.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 14/07/2019

Perioadă probe: de la 15/07/2019 până la 16/07/2019

Perioadă rezultate: de la 17/07/2019 până la 18/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 19/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Da Nu N/A Nu Test grila N/A
Engleza Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de cazier judiciar
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Reglementări aeronautice și siguranța zborului
Radionavigație
Aeronave de școală și antrenament-elicoptere
Limba engleză - terminologie de specialitate
Anul 2
Informatică
Elemente de artă militară
Limba engleză
Teoria comunicării și relații publice
Aeronave de școală și antrenament-elicoptere
Anul 3
Managementul protecției mediului
Management în aviație
Protecție psihologică în acțiuni militare
Limba engleză

Facultatea de Management Aeronautic

Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă"

Brasov

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 243

Studenți înmatriculați master: 102

Cadre didactice: 41

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Promovabilitate licență: 100%

Angajabilitate la 6 luni: 100%

Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă"

Brasov, Brasov

Introducere

Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă este o instituție militară de învățământ superior acreditată, parte integrantă a sistemului național de învățământ, situată în Brașov, oraș aflat în centrul geografic al României cu o bogată tradiție de aproape un secol în domeniul construcției de aeronave și a învățământului universitar.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație