Nutriție și dietetică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de Nutriție și dietetică este orientat spre instruirea studenților pentru a deveni lideri în nutriție, capabili să integreze cunoștințele de la nivelul unei singure molecule la organismul în ansamblu și apoi să le aplice la întreaga populație. Obiectivul nostru este îmbunătațirea calității vieții oamenilor. In acest scop, programul oferă o gamă largă de beneficii în educație în domeniul specializat al nutriţiei, oferă posibilităţi de cercetare și oportunități multiple de dezvoltare a unei carieri nobile, în slujba omului şi comunităţii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Nutriţie şi dietetică

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 35

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Metode de admitere:

Proba 1: 50% media generala examenului de Bacalureat

Proba 2: 50% media aritmetica a anilor de studiu din liceu la una din disciplinele  Biologie sau Chimie, la alegere

Proba 3: interviu finalizat cu Admis/Respins

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie
Biochimie
Biologie celulară și moleculară
Bazele nutriției
Chimie generală
Informatică medicală biostatistică
Științele comportamentului. Psihologie medicală. Sociologie medicală
Abilități practice I, II
Biologie celulară și moleculară
Chimia alimentelor
Fiziologie
Igienă
Microbiologie (Bacteriologie. Virusologie. Parazitologie)
Limba engleză
Stagiu de practică de specialitate
Educație fizică și sport
Discipline opționale (Histologie, Biofizică)
Discipline facultative (Morfopatologie, Genetica, Pedagogie I, Psihologia educației, Limba engleză)
Anul 2
Fiziologie și fiziopatologie
Imunologie și alergologie
Microbiologie și parazitologie
Farmacoterapie și aditivi alimentari
Tehnologie culinară
Toxicologie alimentară
Metodologia cercetării
Limba engleză
Educație fizică și sport I, II
Microbiologie și parazitologie
Metabolism macrominerale și microminerale
Tehnologie culinară
Igienă și siguranță alimentară
Toxicologie alimentară
Filoterapie
Limba engleză
Practică medicală de specialitate
Stagiu de abilități practice ambulator. Dezvoltare specifică practicării profesiei
Discipline opționale (Nutriție contemporană, nutraceulice și alimente funcționale, Istoria și cultura alimentației)
Anul 3
Endocrinologie
Nutriția și bolile
Dietoterapie I, II
Nutriția în ciclurile vieții I, II
Epidemiologie și nutriție comunitară
Educație terapeutică nutrițională
Nutriția și bolile
Legislție și principii de management al serviciilor de nutriție
Principii de producere a alimentelor și servicii alimentare
Pratică medicală de specialitate
Stagiu de pregătire a lucrării de licență
Discipline opționale (Diete speciale si suplimente nutriționale, Nutriția și sportul)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în cadrul căreia funcționează specializarile Educație Fizică și Sportivă și Kinetoterapie şi Motricitate specială are o dublă msiune:didactică, ce vizează pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniul Educației Fizice, Sportului și Kinetoterapiei, și de cercetare științifică în domeniu.

Facultatea de Educație Fizică și Sport Suceava urmarește ca prin activitatea sa să contribuie la: formarea și perfecționarea resurselor umane înalt calificate în domeniul acesta de activitate; dezvoltarea științei în domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, al culturii fizice în general; promovarea unor cunoștințe și orientări metodologice moderne în domeniul educației fizice și sportului; participarea științei sportului și a altor subdomenii ale cunoașterii specifice, la afirmarea și dezvoltarea valorilor societății contemporane.

 În prezent, în cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, a fost înfiinţat Clubul Sportiv Universitar Bucovina Suceava (de drept privat) care se ocupă de pregătirea şi participarea sportivilor în competiţiile oficiale.

Din punct de vedere al facilităților, Facultatea de Educație Fizică și Sport dispune de un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene.

Angajabilitate la 6 luni: 28%

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

 • Nutriţie

  Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor/Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • Nutriţie şi dietetică

  Facultatea de Farmacie/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Nutriţie şi remodelare corporală

  Facultatea de Kinetoterapie/Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

 • Nutriţie şi dietetică

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

 • Nutriţie şi dietetică

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Lista de comparație