Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul  de Balneofiziokinetoterapie şi recuperare are ca principal obiectiv formarea inițială și continuă a profesioniștilor din domeniul balenofiziokinetoterapeutic. El oferă studenţilor calitate excepţională în educaţie pentru a disemina cunoştinţe noi în domeniul activităţilor fizice şi posibilitatea de a aplica tehnici de terapie fizică, asistenţă kinetică şi profilactică precum şi recuperare motrică şi funcţională atât pentru pacienţi, cât şi pentru întreaga comunitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 21

Locuri disponibile (taxă): 9

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Metode de admitere:

Proba 1: test grila (la alegere din :chimie organica sau anatomie,fiziologie) 40%

Proba 2: media examenului de Bacalaureat 60%

 

 

 

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Nu Da 40% Da Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie I, II
Biochimie
Biofizică
Biomecanică
Bazele generale ale Kinetoterapiei
Informatică medicală biostatistică
Științele comportamentului psihologie medicală sociologie medicală
Educație fizică și sport I, II
Abilități practice I, II
Fiziologie
Educație pentru sănătate și prim ajutor
Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională. Evaluare osteoarticulară și musculară
Igienă
Comunicare medicală
Limba engleză
Stagiu de practică de specialitate
Discipline opționale (Biologie celulară și moleculară, Bacteriologie. Virusologie. Parazitologie)
Discipline facultative (Psihologia educației, Pedagogie I, Histologie, Genetică, Morfopatologie, Ergofiziologie, Anatomia aplicată a aparatului locomotor, Farmacologie, Limba engleză)
Anul 2
Kinetologie medicală
Patologie medicală
Instrumentație biomedicală pentru recuperare
Farmacoterapie
Tehnici de ortezare-protezare
Recuperare în ortopedie-traumatologie
Masaj și tehnici complementare
Pregătire practică de specialitate
Kinetologie medicală
Gimnastică medicală
Recuperare în afecțiunile neurologice
Fizioterapie
Recuperare în deficiențe fizice și senzoriale
Radiologie și Imagistică
Pregătire pratică de specialitate
Practică medicală
Discipline opționale (Psihodiagnostic și psihoterapie, Tehnici speciale de manevrare a bolnavului, Fitness adapatat în Kinetoterapiem Ergoterapie. Reeducare funcțională)
Anul 3
Metode de cercetare științifică
Recuperare în boli reumatologice
Recuperare în patologia sportivă
Recuperare în boli cardiovasculare
Hidrokinetoterapie
Terapia durerii în fizioterapie
Legislație sanitară
Balneologie
Recuperare în afecțiuni pediatrice
Recuperare în afecțiuni respiratorii
Bioingineria reabilitării
Recuperare în afecțiuni musculo-scheletale
Terapie nutrițională în balneofiziokinetoterapie și recuperare
Pregătire practică de specialitate
Stagiu pentru elaborarea lucrării de licență
Discipline opționale (Recuperare în boli endocrinometabolice, Recuperare postoperatorie, Recuperare și fizioterapie în geriatrie, Fitness adaptat în kinetoterapie)

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în cadrul căreia funcționează specializarile Educație Fizică și Sportivă și Kinetoterapie şi Motricitate specială are o dublă msiune:didactică, ce vizează pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniul Educației Fizice, Sportului și Kinetoterapiei, și de cercetare științifică în domeniu.

Facultatea de Educație Fizică și Sport Suceava urmarește ca prin activitatea sa să contribuie la: formarea și perfecționarea resurselor umane înalt calificate în domeniul acesta de activitate; dezvoltarea științei în domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, al culturii fizice în general; promovarea unor cunoștințe și orientări metodologice moderne în domeniul educației fizice și sportului; participarea științei sportului și a altor subdomenii ale cunoașterii specifice, la afirmarea și dezvoltarea valorilor societății contemporane.

 În prezent, în cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, a fost înfiinţat Clubul Sportiv Universitar Bucovina Suceava (de drept privat) care se ocupă de pregătirea şi participarea sportivilor în competiţiile oficiale.

Din punct de vedere al facilităților, Facultatea de Educație Fizică și Sport dispune de un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene.

Angajabilitate la 6 luni: 28%

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație