Marketing
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Marketing

Specializare: Marketing

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (taxă): 100

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza notei de la examenul de bacalaureat.

Media de la concursul de admitere la studiile universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2018 până la 30/09/2018

Perioadă rezultate: de la 01/10/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti

Pitesti

Descriere

Facultatea de Management Marketing în Afacerile Economice Piteşti a fost înfiinţată în anul 1992, în urma unei complexe analize economice şi sociologice la nivelul judeţului Argeş şi a Municipiului Piteşti.

Consecventă principiilor Universităţii Constantin Brâncoveanu Piteşti, această facultate şi-a propus ca obiective strategice: crearea unei autentice şcoli superioare economice în care să se formeze economişti cu o înaltă competenţă, capabili să acţioneze în condiţiile economiei moderne de piaţă în domeniul afacerilor: afaceri comerciale, financiar-bancare, în turism, transporturi şi asigurări internaţionale.

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti

Pitesti, Arges

Introducere

Universitatea funcţionează în trei campusuri universitare situate în oraşele Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brăila şi are sediul central în municipiul Piteşti. În prezent, oferă programe de studiu în management şi business administration, marketing, economie, afaceri internaţionale, finanţe, contabilitate, drept, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe administrative, asistenţă socială. Cursurile de masterat oferă specializare în domeniile management, marketing, contabilitate şi ştiinţele comunicării. 

Universitatea Constantin Brâncoveanu este membră a European Network For Business Studies and Languages (SPACE), alături de alte 91 de universităţi din 25 de ţări, precum şi a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor, organizaţie mondială cu sediul la Paris, ce reuneşte instituţii de învăţământ superior din Europa, America, Africa, Asia şi Australia.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 100

Programe similare

 • Marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Analiză şi strategie de marketing

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing şi comunicare în afaceri

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Marketing

  Facultatea de Ştiinţe Economice/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație