Relaţii internaţionale şi studii europene
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În contextul noilor reglementări din învăţământ, cuprinzând, implicit, şi segmentul de învăţământ superior, universităţile din România se plasează pe alte coordonate, raportate la standardele europene, motiv pentru care, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi asumă în prezent misiunea de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul generării şi transferării de cunoaştere către societate prin: crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei; formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţă a mediului socio-economic, administrativ, cultural şi educaţional; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţei, ingineriei şi artelor, prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Relații internaționale și studii europene

Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 21

Ultima medie (buget): 6.56

Ultima medie (taxă): 6.1

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel:

- 20% nota obţinută la prima Probă scrisă cu notă a Examenului de Bacalaureat;

- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu media egală cu cea a ultimului loc planificat, se va apela la următoarele criterii de departajare:

 - Criteriul I: media generală a examenului de Bacalaureat;

 - Criteriul II: nota la prima probă a examenului de Bacalaureat;

 - Criteriul III. media generală de absolvire a liceului.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introd. în studiul relaţiilor internaţionale
Istoria integrării europene
Istoria relaţiilor internaţionale
Limba engleză 1
Limba franceză 1
Fundamentele dreptului
Introducere în geopolitică
Introducere în studii europene
Drept administrativ
Filosofia unificării europene
Limba engleză 2
Limba franceză 2
Construcţie europeană
Educaţie fizică şi sport 1
Anul 2
Introducere în ştiinţe politice
Economie europeană
Teorii ale relaţiilor internaţionale
Instituţii si organizaţii internaţionale
Limba engleză 3
Limba franceză 3
Disciplina opţională 1
Drept internaţional
Introducere în politicile comune ale UE
Limba engleză 4
Limba franceză 4
Disciplina opţională 2
Disciplina opţională 3
Disciplina opţională 4
Practică de specialitate
Anul 3
Gândire critică
Ideologii politice în epoca contemporană
Drept comunitar
Politică externă şi diplomaţie
Disciplina opţională 1
Studii de securitate
Guvernanţă internațională și regională
Metodologii de cercetare în științele sociale
Probleme fundamentale ale lumii contemporane
Disciplina opţională 2
Economie internațională
Disciplina opţională 3
Disciplina opţională 4
Disciplina opţională 5
Practică pentru elaborarea lucrării de licenţă

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu

Descriere

Facultatea pregăteşte specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară şi oportună integrării in activităţile socio-profesionale.

Planurile de invăţământ ale specializărilor de licenţă şi de masterat sunt structurate pentru a pregăti specialişti in domeniul relaţiilor internaţionale, manageri şi funcţionari in instituţiile culturale şi politice europene, diplomaţi, editori, redactori, specialişti in presa scrisă, la radio şi televiziune, istorici etc.

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu, Gorj

Introducere

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație