Management
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe profesionale:

 1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;
 2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;
 3. Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);
 4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare;
 5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
 6. Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/04/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/08/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 27/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică
Informatică
Finanțe
Drept
Limbă străină (engleză)
Macroeconomie
Management
Bazele contabilităţii
Statistică
Sociologie
Comunicare în afaceri în limbă străin
Discipline facutative (Educaţie fizică)
Anul 2
Managementul aprovizionării şi vânzărilor
Managementul producţiei
Contabilitate financiară
Econometrie
Marketing
Disciplină opţională din pachetul 1
Managementul inovării
Managementul serviciilor
Finanţele întreprinderii
Economia întreprinderii
Baze de date pentru management
Practică
Disciplină opţională din pachetul 2
Anul 3
Managementul resurselor umane
Management strategic
Proiecte economice
Comunicare şi negociere în afaceri
Analiză economico-financiară
Disciplină opţională din pachetul 3
Comportament organizațional
Managementul proiectelor
Management internaţional
Metodologia elaborării lucrării de licenţă
Disciplină opţională din pachetul 4

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Agora" din Municipiul Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea "Agora" din Municipiul Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Agora îşi asumă misiunea de a transmite studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate.

Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării-dezvoltării-inovării, asumându-și o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută, în mediul academic românesc şi european, ca un model eficient al accesului la succes prin spirit antreprenorial.

Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație