Contabilitate şi informatică de gestiune
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe profesionale: 

  1. Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei;
  2. Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;
  3. Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar - contabile și/sau fiscale;
  4. Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari;
  5. Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/04/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/08/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 27/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică
Informatică
Finanțe
Drept
Limbă străină (engleză / franceză)
Macroeconomie
Management
Bazele contabilităţii
Statistică
Sociologie
Comunicare în afaceri în limbă străină
Discipline facultative (Educaţie fizică)
Anul 2
Contabilitate financiară
Sisteme informatice de asistare a deciziilor
Econometrie
Marketing
Fiscalitate
Disciplină opţională din pachetul 1
Gestiune financiară
Baze de date
Disciplină opţională din pachetul 2
Practică
Anul 3
Control financiar
Contabilitatea instituţiilor publice
Analiză economico-financiară
Sisteme informatice de gestiune
Audit intern
Disciplină opţională din pachetul 3
Disciplină opţională din pachetul 4
Contabilitate de gestiune
Control de gestiune
Metodologia elaborării lucrării de licenţă
Audit financiar
Managementul afacerilor
Disciplină opţională din pachetul 5

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Agora" din Municipiul Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea "Agora" din Municipiul Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Agora îşi asumă misiunea de a transmite studenţilor săi spiritul Agorei, bazat pe valorile democraţiei şi umanismului transdisciplinar, spirit pe care absolvenţii, la rândul lor, să-l propage mai departe în societate.

Pornind de la acumulările prezente şi valorificarea potenţialului intern, cu deschidere spre colaborări externe, Universitatea Agora îşi propune să adauge valori noi cunoaşterii umane, prin promovarea şi încurajarea cercetării-dezvoltării-inovării, asumându-și o misiune de educaţie şi cercetare ştiinţifică, astfel încât să devină recunoscută, în mediul academic românesc şi european, ca un model eficient al accesului la succes prin spirit antreprenorial.

Universitatea Agora îşi propune să devină un centru cultural şi civic, menit să contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturii naţionale şi universale, la promovarea pluralismului opţiunilor la dezvoltarea culturii politice şi civice, iar prin absolvenţii săi şi prin cercetarea ştiinţifică proprie să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor obţinute de unităţile economice din vestul României.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație