Comunicare audiovizuală - multimedia (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Învăţământul artistic are un caracter preponderent vocaţional. Formarea limbajului şi a structurilor creative implică însă şi însuşirea unei culturi intelectuale vaste. Indiferent de specializare sau de limba de studiu, se asigură formarea unor deprinderi şi însuşirea unor cunoştinţe care să permită evoluţia profesională neîntreruptă a absolvenţilor.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Cinematografie şi media

Specializare: Comunicare audiovizuală-multimedia

Locuri disponibile (total): 12

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 7

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

ETAPA 1 – Probă scrisă la alegere din următoarele discipline:

• Limba și literatura română (din materia claselor IX. – XII.)

• Psihologie (clasa a X-a)

• Sociologie (clasa a XI-a)

• Filosofie (clasa a XII-a)

ETAPA a 2-a – probă orală, se vor evalua următoarele competențe: 

• capacitatea de argumentare;

• capacitate de formare obiectivă, fără prejudecăți a opiniei în legătură cu o situație reală sau fictivă dată;

• capacitatea de rezolvare a unei probleme reale sau fictive cu ajutorul mijloacelor de comunicare; 

Componența mediei de admitere:

- 30% media de bacalaureat;

- 40% nota obținută la examenul scris;

- 30% nota obținută la proba orală.

Criterii de departajare în caz de medii egale: media obținută la proba scrisă.

PS. Formularul pentru înscriere îl puteți găsi aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018 până la 28/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 15/09/2018

Perioadă probe: de la 17/09/2018 până la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A
Proba de aptitudini Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișa de repertoriu
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Arte în Limba Maghiară

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Arte în Limba Maghiară din cadrul Universității de Arte din Tîrgu-Mureș este structurată pe două departamente: Departamentul  de Teatru și Arte Vizuale și Științe ale Comunicării și Departamentul de Muzică.

În cadrul celor două departamente din cadrul Facultății de Arte în Limba Maghiară se regăsesc specializări care acoperă o paletă largă din domeniul artelor: actorie, regie, coregrafie, scenografie și eveniment artistic, teatrologie, arta actorului de animație,comunicare audiovizuală-multimedia, scriere dramatică.

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Profesionalism, deschidere, comunicare, tradiție, contemporaneitate, dorință de împlinire prin teatru, actualitate, totul pentru teatru, totul prin teatru. Universitatea de Arte din Târgu-Mureș este una dintre universitățile de profil care poartă în spate o lungă tradiție. În timp, a devenit locul ideal pentru orice posibil student care dorește să facă parte din lumea teatrului: arta actorului, regie, scenografie, coregrafie, teatrologie, teatru de animație, pedagogie muzicală, scriere dramatică - pe toate acestea le găsești la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație