Sociologie (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Studenţii specializării sociologie îşi pot susţine licenţa în Oradea, primind diplomă recunoscută de stat. Pregătirea durează 3 ani (6 semestre), absolvenţii îşi pot continua studiile la nivel postgradual la unul din programele de masterat (MA) al Universităţii Creştine Partium.

Unde ne găsim loc de muncă cu o diplomă de sociolog?

În societăţile contemporane expertiza sociologilor este indispensabilă în toate domeniile vieții sociale, sociologii sunt căutaţi în sectorul economic, ei se pot angaja ca specialişti în organizaţii politice, pot îndeplinii funcţii administrative; este o mare nevoie de sociologi în domeniul culturii, în sfera bisericească, în mass-media, în insituţii educaţionale şi în sistemul de sănătate.

Absolvenţii de sociologie pot obţine inclusiv următoarele joburi:

  • Specialist în dezvoltarea proiectelor
  • Manager, consilier de afaceri, consultant marketing
  • Specialist în administrație
  • Jurnalist, specialist media şi PR
  • Consilier politic
  • Cercetător ştiinţific (cercetare sociologică, studii de marketing, cercetare de piaţă)
  • Cadru didactic (profesor de liceu, cadru didactic universitar universitar) 

Discipline predate

Studenţii vor cunoaşte bazele teoretice şi metodologice ale sociologiei, obiectivul programului de licenţă fiind totodată formarea viziunii sociologice şi a deprinderilor practice necesare desfăşurării cercetărilor de ştiinţe sociale. Oferta noastră didactică include discipline fundamentale (Sociologie generală, Istoria sociologiei, Paradigme sociologice, Stratificare şi mobilitate socială, Sociologie rurală, Sociologie urbană etc.), discipline care prezintă diverse sociologii de ramură (de ex. Sociologia religiei, Sociologie medicală, Sociologia opiniei publice, Sociologia artei şi literaturii), precum şi module opţionale de specializare şi aprofundare într-un anumit domeniu:

Modulul Studii regionale

Studenţii pot cunoaşte aspectele teoretice şi practice ale cercetării-dezvoltării regionale şi ale cooperării transfrontaliere. Dintre disciplinele predate amintim: Studii regionale, Politici regionale, Analiza reţelelor sociale, Proiectarea în dezvoltarea regională (elaborarea şi managementul proiectelor)

Modulul Comunicare şi mass media

Modulul se prezintă ca o scurtă incursiune în studiile media şi sociologia mass media. Studenţii vor cunoaşte cele mai importante abordări teoretice ale comunicării de mase şi mass-media şi vor însuşi cunoştinţe metodologice aplicabile în cercetarea mass-media. Disciplinele modulului includ: Sociologia comunicării, Metode şi tehnici speciale de cercetare mass-media, Relaţii publice, Genuri de comunicare mass-media, Analiza reclamei comerciale

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Sociologie

Specializare: Sociologie

Taxă anuală de studii: 1.350 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 19/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Concepte fundamentale în ştiinţa politică
Concepte fundamentale în sociologie
Introducere în studiile europene
Introducere în economie
Istorie modernă şi contemporană a României
Gândire critică şi scriere academică
Limbi străine
Informatica în ştiinţele sociale
Educație fizică și sport
Istoria gândirii sociale şi politice
Istorie universală modernă şi contemporană
Instituţii politice
Comunicare socială
Metode de cercetare socială şi politică
Practică de specialitate
Anul 2
Statistică socială
Sociologia Organizațiilor
Analiza Electorală
Metodologia Anchetei
Antropologie
Devianță și Control Social
Seminar Special
Politici Publice
Comunități sociale
Sociologie Politică
Practica de specialitate
Anul 3
Sociologia Opiniei Publice. Teorii și metode de cercetare
Stratificare socială
Schimbare și conflict social în România post-comunistă
Focus grup
Dezvoltare locală și regională
Sociologie publică și jurnalism
Sociologia cotidianului
Sociologie vizuală
Sociologie aplicată: marketing și consum
Analiza rețelelor sociale

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea

Descriere

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Studenți înmatriculați licență: 87

Studenți înmatriculați master: 32

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Creştină Partium a devenit o instituţie de referinţă în cadrul învăţământului particular de limbă maghiară şi în contextul învăţământului superior din Ardeal.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație