Teologie practică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cuvântul "teologie" provine din două cuvinte greceşti însemnând "Dumnezeu" şi "cuvânt". Astfel combinate, cuvântul “teologie” are sensul de “studiere a lui Dumnezeu”. Sistematic se referă la ceva care este pus într-un sistem. Prin urmare, teologia sistematică este împărţirea teologiei în sisteme care explică diferitele sale domenii de studiu. De exemplu, multe dintre cărţile Bibliei oferă informaţii despre îngeri. Dar nici una dintre cărţi nu oferă toată informaţia despre îngeri. Teologia sistematică ia toate aceste informaţii despre îngeri din toate cărţile Bibliei şi le organizează într-un sistem care poartă numele de angelologie. Aceasta înseamnă teologia sistematică – organizarea învăţăturilor Bibliei în categorii. Paterologia reprezintă studiul lui Dumnezeu-Tatăl. Cristologia este studiul lui Dumnezeu-Fiul, adică a Domnului Iisus Hristos. Pneumatologia se ocupă cu studiul lui Dumnezeu-Duhul Sfânt. Bibliologia reprezintă studiul Bibliei. Soteriologia se ocupă cu studiul mântuirii. Eclesiologia studiază biserica. Escatologia se ocupă cu studiul evenimentelor finale ale pământului. Angelologia cu studiul îngerilor. Demonologia cu studiul demonilor din perspectivă creştină. Antropologia creştina cu studiul omenirii. Hamartiologia se ocupă cu studierea păcatului. Teologia biblică constă în studierea unei anumite cărţi (sau a mai multora) din Biblie şi pe evidenţierea variatelor aspecte teologice tratate. De pildă, Evanghelia după Ioan este centrată pe Hristos (cristocentrică) întrucât tratează foarte mult dumnezeirea lui Hristos (Ioan 1:1,14; 8:58; 10:30; 20:28). Teologia istorică studiază doctrinele şi modul lor de manifestare de-a lungul istoriei bisericii creştine. Teologia dogmatică studiază doctrinele denominaţiilor creştine care sunt grupate în anumite curente sistematizate, cum ar fi teologia calvinistă sau teologia dispensaţională. Teologia modernă studiază doctrinele care au fost dezvoltate recent din punct de vedere istoric. Teologia sistematică reprezintă un instrument important în a ne ajuta să înţelegem Biblia în mod organizat.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Studii religioase

Locuri disponibile (total): 10

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.150 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

1) examenul oral din cunoştinţe de bază din ramura specializării aleasă (40%);
2) media examenului de licenţă ( 60%).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lățime x înălțime)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Chitanță taxă de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
Diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomă echivalentă doar pentru master
Fișă de înscriere
Fotocopie după actul de identitate
Fotocopie după certificatul de naștere
Anul 1
Drept Canon
Expresii trinit
ParinteSpirit
Taine Initiere
DidDomeniu
Psihologie
Anul 2
SfTreiIer
Pracat Liturhie Duhovniceasca
Aplicatie Parohiala

Facultatea de Teologie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Facultatea de Teologie a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu este cea mai veche instituţie de acest fel din ţară. Înfiinţată în 1786, ca Şcoală Teologică şi reorganizată în 1811 sub conducerea lui Gheorghe Lazăr, funcţionează neîntrerupt până astăzi. În perioada 1948 – 1990, sub numele de Institut Teologic de Grad Universitar, a fost una dintre cele două şcoli teologice ortodoxe de rang universitar din România care au pregătit pe slujitorii Bisericii Ortodoxe. Din 1991 este parte componentă a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

În prezent Facultatea ofera pentru Licenta programele de Teologie Pastorală si Muzica Religioasa. Programul de Teologie Pastorală pregăteşte în mod special viitori preoţi, iar cel de Muzica Religioasa profesori de muzica, dirijori de cor si cantareti bisericesti.

Pentru Master se propun programele de Teologie Istorica, Teologie Sistematica si Teologie Practica.

Facultatea se distinge în primul rând prin continuarea tradiţiilor Ortodoxiei transilvane, pe care le actualizează la nivelul exigenţelor societăţii contemporane. Al doilea punct de greutate îl reprezintă implicarea hotărâtă în efortul ecumenic contemporan, atât pe plan local cât şi pe plan general european.

Studenți înmatriculați licență: 407

Studenți înmatriculați master: 146

Cadre didactice: 28

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 91%

Procent continuare studii: 79%

Angajabilitate la 6 luni: 83%

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație