Arhitectură (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolventii programului de studii "arhitectura 6 ani" primesc diploma de arhitect, cu titlul de "master în arhitectura", care le confera dreptul de a practica profesia în mod liberal, în conformitate cu prevederile Legii Arhitecturii. Totodata, formarea profesionala complexa, le da posibilitatea de a se orienta catre alte domenii conexe, artistice, tehnice si teoretice (scenografie, grafica, publicitate, critica, publicistica etc) Titlul de master în arhitectura le permite accesul la ciclul al treilea de studii universitare (studii doctorale) si, în acest fel, orientarea catre cercetare si/sau cariera universitara

În cadrul Programului cu predare în limba engleză, limba de predare, atât pentru disciplinele teoretice cât şi pentru cele practice este limba engleză. Diploma absolvenţilor Programului cu predare în limba engleză va specifica faptul că titularul a parcurs întreaga programă exclusiv în limba engleză, oferindu-i astfel posibilitatea practicării profesiei în afara ţării fără eventuala obligativitate a dobândirii unor atestate de cunoaştere a limbii engleze de specialitate.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Ultima medie (buget): 7.54

Ultima medie (taxă): 6.94

Taxă anuală de studii: 7.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Candidaţii înscrişi la examenul de admitere la Facultatea de Arhitectură, Program cu predare în limba Engleză, vor susţine o probă eliminatorie (examen oral) de competenţe lingvistice pentru limba Engleză, notată cu Admis/Respins.

În evaluarea competenţelor lingvistice la proba orală se vor lua în calcul: certificatele de competenţe lingvistice (FCE nivel B2; CAE nivel B2; CAMBRIDGE PROFICIENCY nivel B2,; TOEFL; IELTS minim nivel 5 – nivel B2; ECL nivel B2, C1, C2; FIDES nivel B2, C1, C2), formaţia liceală integrală în limba engleză; premiile obţinute în cadrul unor olimpiade naţionale la limba engleză.

Calculul mediei finale se face astfel:

(4 x nota proba DESEN + media bacalaureat) : 5

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 07/07/2018 până la 12/07/2018

Perioadă probe: de la 16/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018 până la 22/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu N/A Nu Proba practica desen liber şi tehnic
Engleza Nu Nu N/A Nu Proba orala admis/respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
The Architectural Phenomenon Evolution
Architectural Language
Mathematics
Architectural design studio / Design theory
Shape study
Anul 2
Architectural design studio / Design theory
Architecture-Housing-Town
Urban Form
History of Modern Architecture
3D Modelling
Shape Study
Anul 3
The 19th Century Perspective
Structural Design
Architectural Finishing Systems
Architectural design studio / Design theory
Urban Doctrines
Building Equipment
Technique of Urban Design

Descriere

UAUIM este una dintre cele mai mari facultăți de arhitectură din Europa de Est. Programa școlară acoperă o gamă variată de direcții de studiu în arhitectură: de la arhitectură la planificare, de la proiectare la tehnologie, de la structură la construire, de la durabilitate la eficiență energetică etc. Cu o veche tradiție în educația de arhitectură în plan local și internațional, UAUIM oferă studii recunoscute la nivel mondial.

În 1998, 2001, 2007 și 2012, Facultatea de Arhitectură a trecut prin mai multe evaluări periodice efectuate de echipe de specialiști ai RIBA (Royal Institute of British Architects); ultima evaluare din noiembrie 2012 a reconfirmat, fără nici o condiționare, validarea calificării conferite.

În septembrie 2008 Facultatea de Arhitectură a fost evaluată cu succes de către Grupul de coordonare-experți pentru calificările profesionale din cadrul Comisiei pentru acreditarea profesiilor reglementate (arhitectură, medicină, avocatură) a Consiliului Europei, având drept consecință recunoașterea calificării conferite și libera circulație a absolvenților săi în spațiul european, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE.

Configurația actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecți este rezultatul sintezei dintre tradiția istoricei Școli de Arhitectură bucureștene și modernitatea asumată în prezent, în consonanță cu învățământul de arhitectură contemporan din lume. În reformarea recentă a învățământului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a avut colaborarea constantă cu școlile europene de arhitectură dar și cu școli din afara spațiului european, precum și cu organizații profesionale naționale (OAR, UAR) și internaționale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc)

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.

Facultatea de Arhitectură este singura instituţie de învăţământ superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări din întreaga lume.

 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 505

Programe similare

 • Arhitectură

  Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură/Universitatea din Oradea

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino"/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism/Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură/Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Lista de comparație