Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2018 până la 16/07/2018

Perioadă probe: 17/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018 până la 20/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă probe: de la 21/09/2018 până la 22/09/2018

Perioadă rezultate: de la 23/09/2018 până la 24/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Limba magh. II. Lexicologie, semantică
Folclor maghiar şi Istoria literaturii maghiare
Teoria literaturii
Discipline opţionale (Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţifică, Iniţiere în sociologia literaturii)
Introducere în cercetarea filologică. Practică de specialitate
Literatură germană: biografie, istorie, ficțiune
Comunicare scrisă și orală
Traduceri gramaticale
Educație fizică
Lingvistică generală
Teoria literaturii. Practică de specialitate
Anul 2
Limba maghiară contemporană: sintaxă I., textologie
Istoria limbii maghiare
Ist. literaturii maghiare IV
Literatură comparată
Discipline opţionale (Practica și Teoria traducerii, Critica etică)
Literatură universală și comparată. Antichitate și Evul Mediu
Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul
Literatura germană: Concepte ale vieții private și sociale
Traduceri. Texte uzuale
Literatură universală și comparată. Renașterea, sec XVII/XVIII
Limba germană contemporană. Morfologia. Declinarea
Anul 3
Limba maghiară contemporană: sintaxă
Istoria literaturii maghiare VI: Lit. contemporană
Curente contemporane ale teoriei literaturii
Semiotică şi ştiinţele limbajului
Discipline opţionale (Literatură comparată, Lingvistică antropologică)
Literatură universală și comparată. Sec XIX Estetică
Limbă germană contemporană. Sintaxa propoziției și a frazei
Literatura germană. TRdiției și avangardă în sec. XX - Lirica și Proza
Literatura austriacă
Naratologie
Limba germană contemporană. Gramatica textului și pragmatica
Literatura germană: studii culturale și de gen - Dramă

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea

Descriere

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Studenți înmatriculați licență: 87

Studenți înmatriculați master: 32

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Creştină Partium a devenit o instituţie de referinţă în cadrul învăţământului particular de limbă maghiară şi în contextul învăţământului superior din Ardeal.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație