Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura engleză
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 6

Locuri disponibile (taxă): 24

Taxă anuală de studii: 1.350 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

În cazul specializărilor duble,  Limba și literatura engleză – Limba și Literatura germanăLimba și literatura maghiară – Limba și literatura engleză nota de admitere se realizează astfel:

Specializarea Limba și literatura engleză – Limba și Literatura germană: 50% nota de admitere la Limba și literatura engleză + 50% nota de admitere la Limba și Literatura germană.

Specializarea Limba și literatura maghiară – Limba și literatura engleză: 50% nota de admitere la Limba și literatura maghiară + 50% nota de admitere la Limba și literatura engleză.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 19/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă probe: de la 21/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Limba magh. II. Lexicologie, semantică
Folclor maghiar şi Istoria literaturii maghiare
Teoria literaturii
Discipline opţionale (Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţifică, Iniţiere în sociologia literaturii)
Comunicare orală engleză
Etnologie și folclor
Limba engleză contemporană (lexicologie)
Educație fizică
Lingvistică generală
Psihologia educației
Literatura engleză (literatură veche, Romantism)
Anul 2
Limba maghiară contemporană: sintaxă I., textologie
Istoria limbii maghiare
Ist. literaturii maghiare IV
Literatură comparată
Discipline opţionale (Practica și Teoria traducerii, Critica etică)
Limba engleză contemporană (morfologie)
Teoria evaluării și metodologia instruirii
Istoria limbii engleze
Literatura americană
Poetici romantice
Educație fizică
Anul 3
Limba maghiară contemporană: sintaxă
Istoria literaturii maghiare VI: Lit. contemporană
Curente contemporane ale teoriei literaturii
Semiotică şi ştiinţele limbajului
Discipline opţionale (Literatură comparată, Lingvistică antropologică)
Stilistică
Managementul clasei
Disciplină opțională 1
Disciplină opțională 2
Teoria receptării. Arte poetice și concepte
Introducere în lingvistica romanică
Literatura americană

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea

Descriere

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Studenți înmatriculați licență: 87

Studenți înmatriculați master: 32

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Creştină Partium a devenit o instituţie de referinţă în cadrul învăţământului particular de limbă maghiară şi în contextul învăţământului superior din Ardeal.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație