Proiectare şi planificare urbană
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Procesul educațional este orientat către proiectarea și planificarea urbană și de peisaj, în consecință, dezvoltarea unor aptitudini specifice de cercetare, tehnică și concepție devine foarte importantă. Principalul mijloc este lărgirea orizontului de înțelegere a spațiilor urbane, peisajului și teritoriului prin abordări multidisciplinare (din perspectivă istorică, geografică, socială, tehnică, demografică, culturală, economică, etc). Absolvenții acestui program dobândesc competențe în analiza și planificarea spațială a localităților și teritoriilor, în elaborarea de studii și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, în organizarea și gestionarea spațiilor urbane.          

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Urbanism

Specializare: Proiectare şi planificare urbană

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 38

Locuri disponibile (taxă): 22

Candidați pe loc: 2

Ultima medie (buget): 6.95

Ultima medie (taxă): 6.41

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Concursul de admitere va cuprinde o probă unică, ce va consta într-o serie de TESTE DE CREATIVITATE ŞI LOGICĂ, exprimate grafic (reprezentare figurală, desen) şi în scris, specifică domeniului şi specializării, prin care se urmăreşte testarea următoarelor calităţi ale candidaţilor:

- cunoştinţe şi spirit interdisciplinar;

- cultură generală de specialitate;

- capacitate de sinteză;

- asociere de idei;

- creativitate;

- capacitatea de reprezentare geometrică şi spaţială;

- capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situaţii;

- abilitatea de a folosi anumite strategii;

- capacitatea de combinare şi transformare de date.

Calculul mediei finale se face astfel:

(2 x nota proba TESTE + media bacalaureat) : 3

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 07/07/2018 până la 12/07/2018

Perioadă probe: de la 13/07/2018

Perioadă rezultate: de la 19/07/2018 până la 22/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu 66% Nu Proba practica teste de creativitate si logica, exprimate grafic

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Orașul în istorie
Proiectare și reprezentări în urbanism
Teoria arhitecturii (Introducere în arhitectură)
Evoluția fenomenului arhitectural până în secolul al 20-lea
Proiect de arhitectură
Tehnici de comunicare și studiu
Introducere în urbanism
Estetică vizuală
Elemente de mediu in urbanism
Cadastru și topografie
Reprezentări în urbanism și peisagistică
Cadrul instituțional al dezvoltării durabile
Modele matematice în urbanism
Geometrie descriptivă (Geometria formelor spațiale)
Fotografia - instrument metodic de studiu în urbanism
Construcții și materiale de construcții
Anul 2
Morfologie urbană
Geografie și ecologie urbană
Proiectare de urbanism
Istoria arhitecturii moderne
Construcții
Proiectare de arhitectură
Sociologie și demografie urbană. Studiu în teren
Statistica urbană și analiza de mediu. Atelier de analiză de date
Fundamente CAD
Tehnica proiectării de urbanism
Finisaj și echipare
Inginerie structurală
Vizualizare 3D / AutoCAD
Economie urbană și evaluare
Elemente de teorie urbanistică
Anul 3
Amenajări tehnico-edilitare
Sistematizare verticală și drumuri
Proiectare asistată de calculator
Spațiul public urban
Iluminat urban
Design urban
Locuire urbană
Peisagistică
Cercetare și proiectare în urbanism
Proiectare de arhitectură
Proiectare de urbanism
Reciclarea fondului construit
Valori ale patrimoniului natural și antropizat
Studiu de ilustrare arhitectural urbanistică
Mobilitate
Planificare și legislație
Doctrine urbanistice
Obiectul de arhitectură și programe de urbanism
Elemente de GIS
Anul 4
Structuri urbane
Compoziție urbană
Morfologia structural-tipologică a teritoriului
Estetica
Abordarea psihologică a spațiului urban
Organizarea zonelor de activități
Introducere în dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului
Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu
Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG)
Cercetare și proiectare în urbanism
Zona centrală a orașelor
Studiu de program arhitectural
Proiectare de arhitectură
Administrație publică și management urban/peisagistic
Metodologii de proiectare, documente și documentații de urbanism

Descriere

Facultatea de Urbanism a fost înființată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, București, fiind singura instituție de învățământ superior din Romania care pregătește urbaniști, profesie nou apărută în țara noastra.

Este reprezentată la nivel European prin apartenența la AESOP – Association of European Schools of Urban Planning și REA – Reseau des Ecoles d’Architecture, Urbanisme et Paysage de la France, Europe Centrale et Orientale.

Absolvenții Facultății de Urbanism sunt pregătiți pentru a se integra în colective de cercetare-proiectare, sau în administrație implicându-se în soluționarea problemelor specifice din domeniul amenajării teritoriului, urbanism și amenajare peisagistică. Facultatea de Urbanism are un număr de cca. 400 de studenți în ciclul I (licență) și cca. 100 în ciclul II (master). Cele două specializări (urbanism și peisagistică) funcționează pentru cele doua cicluri de învățământ în grupe diferite, pe curricule academice separate.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este totodată şi cea mai veche instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin Şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români.

Facultatea de Arhitectură este singura instituţie de învăţământ superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări din întreaga lume.

 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 505

Programe similare

  • Mobilitate urbana

    Facultatea de Urbanism/Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Lista de comparație