Medicină (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

The School of Medicine from Tirgu-Mures consistently ranks among the handful of leading schools from Romania oriented to train the students to become valuable doctors, to love their profession, to be close to patients needs and to be the best researchers in medical field. The Medicine study program for international applicants is important for our Medicine Faculty, synonymous with excellence in education, research and medical care. It presents itself like a local, also national and international brand. Our program promotes student-centered education, it sustains youth involvement in research and career guidance, also claims responsibility and respect in the profession, initiate effective physician-patient communication, teamwork and diversity.

Training our students in various professions rely on the skills of the grid qualifying respect of credit transfer system, the clinical quality of education and on developing partnerships between universities and openness to curricular reform at European level. Partnerships with foreign universities is opening our view to the European experience, also our academic environment of transparency made possible the mobility of students and teachers at prestigious European universities and provided valuable cooperation in various fields of specialization. University of Medicine and Pharmacy from Tirgu-Mures welcomes international applicants to our English study program for Medicine. We are proud of our multicultural community and we are waiting for you to join us.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Medicină

Locuri disponibile (total): 150

Locuri disponibile (taxă): 150

Taxă anuală de studii: 23.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Nota obținută la testul grilă la una dintre următoarele discipline: Biologie sau Chimie, la alegere - 90%
 • Media de la bacalaureat -10%

Tematica examenului de admitere se găsește aici.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. De asemenea sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar, în activitate și pensionat, copii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat în sistemul de învățământ, precum și ai personalului nedidactic din UMF Tîrgu Mureș

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Biophysics
Biochemistry
Anatomy
First aid. Medical communication skills
Medical Informatics
Physiology
Cell and Molecular Biology
Medical deontology. Bioetics
Physical education
Romanian Language
Speciality Practice
Practical abilities
Optional Course
Anul 2
Anatomy
Physiology
Bacteriology. Virology. Parasitology
Histology
Scientific research methodology
Genetics
Biostatistics
Behavioural sciences. Medical psychology. Medical sociology
Physical education
Romanian Language
Speciality Practice
Practice abilities
Optional Course
Anul 3
Pharmacology. Clinical pharmatology
Pathophysiology
Morphopathology
Clinical biochemistry. Immunology
Surgical semiology
Medical semiology
Cranio-maxilo-facial surgery
Hygiene
Speciality Practice
Practice abilities
Optional Course
Anul 4
Orthopaedisc and traumatology
General surgery
Plastic surgery and reconstructive microsurgery
Urology
Endocrinology
Paediatric surgery and orthopaedics
Child care
Internal medicine
Emergency medicine
Radiology
Occupational medicine and professional diseases
Speciality Practice
Practical abilities
Optional course
Anul 5
Internal medicine
Reumatology
Recuperation, physical medicine and balneology
Ophtaimology
ENT
Dermatology
Anesthesiology. Intensive care
Neurology
Paediatrics
Oncology
Pneumology
Speciality Practice
Practical abilities
Optional course
Anul 6
Infectious diseases
Family medicine
Psychiatry
Public health and health management
Primary care
Palliative care
Obstetrics-Gynecology
Epidemology
Neonatology
Forensic medicine
Preparation of graduation thesis
Optional Course

Facultatea de Medicină

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

"Bine aţi venit!  Vă invit într-o călătorie în care să descoperiţi modernitatea şi tradiţia unei facultăţi de prestigiu din ţară: Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş.

Fiecare dintre noi căutăm direcţia şi sursa de la care să obţinem îndrumarea pentru calea pe care dorim să o parcurgem în viaţă, mai ales din punct de vedere profesional. Domeniul medical oferă profesii generoase, entuziaste, provocatoare, pe cât de solicitante pe atât de pline de viaţă; care ne aduc experienţe greu de egalat. Dacă există chemarea minţii şi a sufletului pentru aceasta, merită să o faceţi, merită să veniţi la Facultatea de Medicină din Tîrgu-Mureş pentru a descoperi toate faţetele acestei profesii responsabile, demne şi plină de satisfacţii.

Facultatea noastră este sinonimă cu excelenţa în educaţie, cercetare şi îngrijire medicală, alături de marea familie universitară din care facem parte şi care este un brand local, naţional şi internaţional.

Încă de la primii paşi dincolo de poartă veţi descoperi freamătul caracteristic unei instituţii de învăţământ dinamice, ofertante, cu aspecte multiculturale care îi dau culoare şi originalitate. Este o instituţie de învăţământ susţinută de experienţa şi renumele corpului didactic, un creuzet al viitoarelor nume de prestigiu din medicină care abia aşteaptă să se formeze şi să devină medici pasionaţi, mari cercetători sau educatori valoroşi. Suntem responsabili pentru toţi cei care vin să ne caute, fie că doresc să fie studenţii noştri, fie că doresc să colaborăm împreună, fie că avem ţeluri comune privind responsabilitatea socială şi sprijinul comunităţii.

Facultatea de Medicină include în laboratoarele, amfiteatrele şi clinicile sale un număr anual de peste 3.400 de studenţi, coordonaţi de 379 de cadre didactice titulare, asigurând condiţii optime de pregătire a viitorilor medici şi asistenţi din diverse domenii medicale.

Misiunea Facultății de Medicină este aceea de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi care să se poată integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate şi se realizează la nivel de licenţă, masterat şi doctorat. Dispunem de specializări de licenţă consacrate dar şi novatoare: Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi Dietetică, Educaţie fizică şi sport. Oferim trei linii de predare: română, maghiară şi engleză, acoperind un spectru larg de valori culturale şi experienţe comunitare. Procesul educaţional de bază este completat de cele patru programe de Masterate, de formarea de specialişti în domeniul medical prin Rezidenţiat, de programe de educaţie medicală continuă bine susţinute prin cursuri postuniversitare şi şcoli de vară, respectiv o Şcoală Doctorală de renume.

Infrastructura şi amfiteatrele moderne, laboratoarele spaţioase, biblioteca complet informatizată şi cu ofertă bogată, facilităţile sportive de anvergură, alături de Centrul de simulare şi abilităţi practice cu dotare excepţională demonstrează dorinţa noastră de a vă oferi un spaţiu de educare şi aplicare practică de top.

Parteneriatele cu universităţi din străinătate, deschiderea către experienţa europeană, susţinute de transparenţa mediului nostru academic au făcut posibilă mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice la facultăţi de prestigiu din Europa şi au asigurat colaborări de valoare în domenii variate de specializare.

Toate acestea se completează reciproc şi sunt principalele motive pentru care vă deschidem uşa şi vă invităm să veniţi alături de noi."

Cuvântul Decanului - Conf.dr. Monica Tarcea

Cadre didactice: 342

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

Înaltă calitate a procesului educaţional din UMF Tîrgu Mureş se reflectă în numărul mare de absolvenţi care promovează examenul de rezidenţiat, clasându-se pe primele locuri. Corpul didactic al universităţii noastre este recunoscut pe plan naţional şi internaţional pentru activitatea sa remarcabilă în domeniul educaţional, introducerea mai multor proceduri medicale ca priorităţi şi realizările deosebite în cercetare, toate ducând la un nivel înalt al calităţii procesului educaţional, în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene.

Facilităţile moderne de predare şi învăţare constau în: 

1. Infrastructură modernă - Facilităţi excelente de învăţare şi infrastructura de vârf a laboratoarelor, toate laboratoarele din preclinic fiind aflate într-o singură clădire. Centrul Integrat de Medicină dentară - recent construit, într-un ansamblu arhitectural modern

2. Cele mai bune condiţii pentru practica clinică - Universitatea noastră se află în imediata proximitate a celui mai mare spital General din România - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, situat la o distanţă de 100 m, având 1.250 paturi şi incluzând aproape toate specialităţile clinice într-o singură clădire

3. Cel mai avansat Centru de Simulare şi Abilităţi Practice din România

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Medicină

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Medicină (în limba engleză)

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Medicină (în limba franceză)

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Lista de comparație