Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu este o şcoală politehnică cu o tradiţie şi experienţă care au consacrat-o drept şcoală de inginerie importantă din România.
Facultatea de Inginerie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu se dezvoltă şi consolidează prin autorizarea specializărilor existente şi propuneri şi autorizări provizorii de funcţionare a noi specializări şi direcţii de master şi studii aprofundate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mine, petrol şi gaze

Specializare: Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor

Locuri disponibile (total): 39

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 14

Taxă anuală de studii: 3.480 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algerbă, geometrie analitică și diferențială
Statistică
Chimie
Geometrie descriptivă
Studiul materialelor
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
Limba modernă I/II
Economia firmei
Mediu economic
Mecanica I
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Analiza matematică
Desen tehnic și infografică I
Fizică
Chimie-fizică
Limba modernă I/II
Educație fizică și sport
Discipline facultative (Matematică generală, Fizică generală)
Anul 2
Mecanică II
Desen tehnic și infografică II
Management și marketing
Electrotehnică și mașini electrice
Coroziune și protecție
Rezistența materialelor I
Tehnologia materialelor I
Limba modernă I/II
Tehnologia și montajul instalațiilor
Metode numerice
Rezistența materialelor II
Tehnologia materialelor II
Mecaniseme și organe de mașini
Toleranțe și control dimensional
Mașini și utilaje de transport
Opționale (Instalții sanitare și de gaze, Instalații de încălzire și ventilare)
Educație fizică și sport III
Practică
Topografie
Birotica
Anul 3
Mineralogie
Mecanica fluidelor
Fizico-chimia rocilor și fluidelor
Structuri constructive pentru transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor
Comprimarea și lichefierea gazelor
Geologie generală și stratigrafică
Termotehnica și mașini termice I
Termotehnica și mașini termice II
Forajul sondelor
Hidraulica subterană
Aparte de măsură și control
Extracția și condiționarea hidrocarburilor
Transportul hidrocarburilor
Instalații sanitare și de gaze
Practică
Discipline facultative (Forajul sondelor marine, Termoenergetica colectării transportului și depozitării hidrocarburilor)
Anul 4
Ingineria zăcămintelor de hidrocarburi
Transportul gazelor
Depozitarea fluidelor
distribuția fluidelor în rețele de conducte
Echipamente și utilaje în industria gazelor naturale
Opționale (Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de transport și distribuție, Transportul fluidelor multifazice)
Managementul calității
Protecția mediului
Economisirea gazelor naturale
Opționale (Tratarea apei, Dispecerizarea sistemelor de transport, Achiziționarea și prelucrarea automată a datelor, SCADA, Reabilitarea structurilor gazeifere, Mentenanța sistemelor de conducte)
Practica pentru elaborare proiect de diplomă
Discipline facultative (Exploatarea sondelor marine, Evaluarea zăcămintelor de gaze)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație