Didactici aplicate pentru învățământul primar
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea facultăţii noastre este de a pregăti specialişti de performanţă în domeniile Psihologiei şi Ştiinţelor educaţiei, care să contribuie la dezvoltarea societăţii româneşti, în contextul integrării ţării noastre în Comunitatea Europeană. Oferta academică este orientată către învăţământul de excelenţă, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare la nivelul celor mai prestigioase facultăţi de profil din ţară şi străinătate.

 

Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, facultatea noastră:

  • oferă programe de studii pentru obţinerea licenţei în specializările: PsihologiePsihopedagogie SpecialăPedagogie şiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ de zi şi învăţământ la distanţă), a diplomei de master (M.A) şi a diplomei de doctor (Ph.D) în domeniile psihologiei şi ştiinţelor educaţiei;
  • asigură pentru fiecare program de studiu planuri de învăţământ şi programe analitice competitive care permit recunoaşterea diplomelor şi în alte ţări;
  • diseminează rezultatele cercetării în domeniu prin publicarea de lucrări ştiinţifice în Analele Ştiinţifice ale Universităţii, Seria Psihologie şi Seria Ştiinţele Educaţiei, Revista de Psihologie socială, în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, prin participarea la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, prin participarea la proiecte de cercetare finanţate de instituţii româneşti şi europene;
  • organizează cursuri de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice (pentru alte facultăţi şi pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, în cadrul sistemului de educaţie continuă) prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
  • participă la programe europene de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 32

Locuri disponibile (buget): 31

Locuri disponibile (taxă): 1

Ultima medie (buget): 8.64

Ultima medie (taxă): 9.7

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Media de admitere:

 

 • 60% media de la examenul de licenţă
 • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de intenţie şi CV).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Portofoliu Da Nu 40% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
aplicaţii pentru învăţământul primar
Consiliere curriculară pentru învăţământul primar
Tehnici discursive şi teatrale utilizate în învăţământul primar
Strategii didactice interactive
Dezvoltări ale domeniului didactica limbii şi comunicării în învăţământul primar
Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învăţământul primar
Fundamente epistemologice ale noilor educaţii
Managementul proiectelor educaţionale
Laborator de didactici aplicate şi practică pedagogică
Anul 2
Sisteme educaţionale alternative pentru învăţământul primar
Strategii de dezvoltare a creativităţii şcolarului mic
Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
Educaţie pentru sănătate şi igienă
Utilizarea multimedia şi TIC în predarea matematicii şi ştiinţelor
Fundamente etico-deontologice ale educaţiei
Educaţie pentru protecţia mediului şi ecologie aplicată în învăţământul primar
Activităţi integrate în predarea muzicii şi a educaţiei fizice
Strategii şi tehnici de educaţie estetică în învăţământul primar
Socializare şi parentalitate
Laborator de didactici aplicate şi practică pedagogică

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu. În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat „retrograd”, „inutil” sau chiar „subversiv”, ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioada de circa 20 ani.

După decembrie 1989, secţiile de psihologie şi pedagogie se reînfiinţează în cadrul facultăţii de Filozofie, cunoscând un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţă de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Sub aspectul cercetării ştiinţifice de specialitate, proiectele de cercetare derulate, volumul şi ritmul publicaţiilor realizate (reviste proprii, volume, 4 colecţii coordonate în cadrul Editurii Polirom, etc.) participarea în echipe internaţionale, situează facultatea noastră printre cele mai dinamice din ţară în domeniu.

Activitatea de cercetare susţinută care se derulează în facultate este probată, pe lângă numărul impresionant de publicaţii, de următoarele repere statistice: 12 grant-uri naţionale; participarea la 7 proiecte internaţionale de cercetare.

Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Studenți înmatriculați licență: 1.265

Studenți înmatriculați master: 601

Cadre didactice: 95

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație