Politici și management în educație
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cui se adresează - Personalului de conducere pentru instituțiile educaționale preuniversitare și universitare

- Profesorilor de toate specialitățile

- Experților evaluatori

- Consilierilor pe probleme de educație

- Consilierilor și experților organizații naționale/ internaționale

- Jurnaliștilor cu expertiză în câmpul educațional

- Coordonatorilor de proiecte/ programe cu finanțare națională și internațională.

Oportunități și posibilități de inserție pe piața muncii - Analiza și aplicarea unor proiecte de reformă / dezvoltare educațională în cadrul unor instituții cu activitate în domeniul educațional (MEN, ISJ, CCD, universități, şcoli, OECD, Banca Mondială, Comisia Europeană, Consiliul Europei, ONG-uri etc.)

- Expertizarea/ cercetarea unor aspecte ale politicilor educaționale (internaționale, naționale, locale și instituționale)

- Evaluarea/ acreditarea programelor educaționale

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogie

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 31

Locuri disponibile (taxă): 29

Ultima medie (buget): 9.55

Ultima medie (taxă): 8.2

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Media de admitere:

 

  • 60% media de la examenul de licenţă
  • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de intenţie şi CV).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 01/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Portofoliu Da Nu 40% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Fundamente teoretice şi metodologice ale politicii educaţiei
Management educaţional
Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
Analize computerizate de date în domeniul politicilor şi managementului educaţional
Politici educaţionale de promovare a talentelor şi creativităţii
Politici şi management de dezvoltare profesională
Management financiar şi administrativ în institu iile educaţionale
Sisteme de management educaţional în spaţiul internaţional
Medierea conflictelor în educaţie
Practica în domeniul managementului educaţional
Anul 2
Leadership şi managementul instituţional
Managementul calităţii în educaţie
Dezvoltarea mediilor virtuale în educaţie (collaborative learning, elearning, blended learning, MOOCs etc.)
Paradigme contemporane ale educaţiei
Sisteme de etică şi deontologie în educaţie
Politica şi managementul curriculum-ului
Politici şi strategii de educaţie interculturală
Comunicare interinstituțională
Managementul resurselor umane și marketing educațional
Practica de cercetare

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu. În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat „retrograd”, „inutil” sau chiar „subversiv”, ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioada de circa 20 ani.

După decembrie 1989, secţiile de psihologie şi pedagogie se reînfiinţează în cadrul facultăţii de Filozofie, cunoscând un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţă de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Sub aspectul cercetării ştiinţifice de specialitate, proiectele de cercetare derulate, volumul şi ritmul publicaţiilor realizate (reviste proprii, volume, 4 colecţii coordonate în cadrul Editurii Polirom, etc.) participarea în echipe internaţionale, situează facultatea noastră printre cele mai dinamice din ţară în domeniu.

Activitatea de cercetare susţinută care se derulează în facultate este probată, pe lângă numărul impresionant de publicaţii, de următoarele repere statistice: 12 grant-uri naţionale; participarea la 7 proiecte internaţionale de cercetare.

Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Studenți înmatriculați licență: 1.265

Studenți înmatriculați master: 601

Cadre didactice: 95

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație