Agricultură (IFR)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Agricultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1852 şi are o bogată experienţă didactică şi de cercetare pe plan naţional şi internaţional, fiind cea mai veche şi prestigioasă instituţie de învăţământ superior agronomic din România.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti pregăteşte specialişti cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură şi biologie. De asemenea, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile: agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, mediu înconjurător şi biotehnologii.

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură din Bucureşti dobândesc calificări pentru a răspunde ceriţelor pieţei forţei de muncă din sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IFR - cu frecvență redusă

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Agronomie

Specializare: Agricultură

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (taxă): 100

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza:

- 70% media examenului de bacalaureat;

- 30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat:

 • limba română/limba maternă;
 • matematică;
 • chimie;
 • biologie;
 • geografie.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 12/07/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/07/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Anul 1
Matematică
Biofizică
Educație fizică
Biochimie
Topografie
Biofizică
Baza energetică
Botanică
Pedagofie
Ecologie și protecția mediului
Botanică
Baza energetică și mașini
Cadastru financiar
Limba străină
Informatică
Anul 2
Educație fizică
Etnomologie
Genetică
Fiziologie vegetală
Pedologie
Fitopatologie
Mașini agricole
Microbiologie
Agrochimie
Microbiologie
Economie rurală
Agrotehnică
Agrochimie
Anul 3
Fitotehnie
Consultanță agricolă
Tehnologii horticole
Contabilitate
Ameliorarea plantelor
Cultura pajiştilor
Fitotehnie
Gestiunea resurselor umane
Îmbunătățiri funciare
Bonitarea terenurilor
Agrochimie
Tehnică experimentală
Anul 4
Cultura pajiștilor și a plantelor furajere
Ameliorarea plantelor
Condiționarea și păstrarea produselor agricole
Fitotehnie
Expertiză agricolă
Zootehnie
Management
Irigarea culturilor
Marketing
Fitotehnie

Descriere

Facultatea de Agricultură din București a fost înființată în anul 1852 și are o bogată experiență didactică și de cercetare științifică pe plan național și internațional, fiind cea mai veche și prestigioasă instituție de învățământ superior agronomic din România. Facultatea de Agricultură din București organizează și desfășoară studii universitare de licență, masterat și doctorat și pregătește specialiști cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură și biologie. De asemenea, desfășoară activități de cercetare științifică în domeniile: agricultură, siguranță și securitate alimentară, mediu înconjurător, silvicultură și biologie. Absolvenții Facultății de Agricultură din București dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței forței de muncă din sectoarele de producție, servicii, cercetare științifică, învățământ, consultanță și expertiză agricolă, agribusiness, asigurări, domeniul bancar, administrație, managementul integrat al exploatațiilor agricole, forestiere și al spațiului rural.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Cu o tradiție de 165 de ani în învățământul agronomic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) a reușit să devină de-a lungul timpului un pol de excelență al învățământului agronomic și cercetării științifice în domeniu, orientat spre dezvoltarea profesională a indivizilor, interedisciplinaritate și internaționalizare.

USAMV București oferă studenților săi un mediu academic modern, efervescent și intercultural, menit să susțină atât dezvoltarea personală, cât și profesională în domenii de actualitate, importante pentru dezvoltarea economiei unei societăți.

Prin intermediul programelor de studii de licență, masterat și doctorat studenții au oportunitatea de a se forma profesional și specializa în domenii de interes. Dobândind competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă, absolvenții Universității noastre au posibilitatea de a obține rapid un loc de muncă după finalizarea studiilor conform pregătirii lor profesionale.

Universitatea noastră și-a propus să răspundă nu numai laturii profesionale a vieții de student, ci și celei personale. Condițiile, la nivel european, pentru formarea profesională, sunt dublate de condiții, la fel de bune, de locuire și de petrecere a timpului liber în cele două campusuri – „Agronomie – Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”. De asemenea, competițiile sportive și evenimentele culturale sunt o prezență constantă în viața studenților din campus, în toate anotimpurile și, în plus, în fiecare an, se desfășoară o competiție cu mare tradiție în rândurile studenților agronomi din toată țara –

AGRONOMIADA.

 

 

Alegând să faci parte din comunitatea noastră academică, vei avea șansa să:

 

 • Studiezi în două campusuri moderne, europene (campusul „Agronomie-Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”), cu toate facilitățile (cămine, cantine studențești, sală și terenuri de sport, Parc Dendrologic, Grădină Botanică)

 

 • Utilizezi cele mai noi echipamente de specialitate pe parcursul activităților didactice și de cercetare, Universitatea dispunând de 12 centre ce cercetare științifică și 3 stațiuni didactice și de cercetare-dezvoltare (Moara Domnească, Istrița, Pietroasa)

 

 • Beneficiezi de expertiza unui corp didactic cu  competențe și abilități în domeniu, care pune la dispoziția studenților atât informațiile teoretice, cât și experiența practică dobândită de-a lungul carierei

 

 • Participi la mobilități de studiu și plasament în cadrul programului Erasmus+, la una dintre universitățile partenere, având șansa de a face schimb de experiență și a-ți completa cunoștințele de specialitate

 

 • Faci parte din asociațiile studențești și să te implicit activ în organizarea evenimentelor pentru studenți

 

 • Iei contact direct cu angajatorii încă din perioada studenției, prin intermediul stagiilor de practică și participând la evenimente de carieră organizate în cadrul Universității (târgului de job-uri, mese rotunde cu angajatorii, workshop-uri etc.)

A fi student la USAMV București înseamnă să fii student european, într-o Universitate în care tradiția și modernitatea se întrepătrund cu succes, oferind societății profesioniști de viitor.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.200

Programe similare

 • Agricultură

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură - ifr

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură ecologică

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Controlul și monitorizarea produselor agricole

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Agricultură

  Facultatea de Agronomie/Universitatea din Craiova

Lista de comparație