Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (ID)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Educația pe care o capătă copiii nu mai ține doar de cei ”7 ani de acasă”. Succesul relației dintre un profesor și elevii săi începe să se contureze din prima zi de școală. Iar pentru ca această interacțiune să fie una memorabilă în totalitate, este nevoie de o serie de cunoștințe teoretic și de abilități practice din partea profesorului, adaptate la nevoile și cerințele individuale și de grup. Această specializare se referă în totalitate la procesul de învățare și educare al copiilor cu vârstă de până la 12 ani. De aceea, pe parcursul celor 3 ani de facultate, vei învăța despre strategiile de învățare, despre crearea unei atmosfere și a unor relații benefice pentru procesul de instruire al elevilor, despre stabilirea și menținerea expectanțelor comportamentale sau despre utilizarea eficientă a timpului în cadrul orele de clasă pentru a transmite într-un mod productiv și potrivit informațiile necesare. După absolvirea celor 3 ani de facultate, cea mai evidentă alegere a locului de muncă este cea în calitate de profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. Totuși, s-ar putea să-ți dorești să urmezi o carieră academică în domeniu, continuând cu studii de masterat și doctorat, să devii cercetător știintific despre educație sau inspector școlar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (taxă): 60

Ultima medie (taxă): 8.56

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Media de admitere:

100% – Media de la Bacalaureat
Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii din liceu;
2. Media la disciplina Psihologie.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diploma de licenţă în original sau copie
Diplomă de Bacalaureat
Foaia matricola
fisa de inscriere
Anul 1
Întâlnirea de organizare a Practicii de specialitate
Limba străină (franceză, engleză )
T.I.C
Psihologia educaţiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Fundamentele pedagogiei
Matematică
Limba română
Întâlnirea de organizare a Practicii de specialitate
Pedagagogia învăţământului preşcolar şi primar
Istoria pedagogiei
Psihologia dezvoltării şi a vârstelor
Teoria şi metodologia curriculum-ului
Limba străină (franceză, engleză)
Anul 2
Întâlnirea de organizare a Practicii pedagogice
Metodologia cercetării educaţionale
Limba română
Psihopedagogia jocului
Didactica activităţilor matematice pentru învăţământul preşcolar
Teoria şi metodologia instruirii
Limba străină (franceză, engleză)
Pedagogie socială
Literatura pentru copii
Teoria şi metodologia evaluării
Întâlnirea de organizare a Practicii de specialitate
Educaţie incluzivă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
Teoria şi metodologia evaluării
Didactica matematicii în învăţământul primar
Educaţie timpurie
Anul 3
Întâlnirea de organizare a Practicii pedagogice
Didactica activităţilor de educare a limbajului
Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
Didactica istoriei, a geografiei şi a educaţiei civice
Cunoaşterea mediului şi didactica ştiinţelor
Instruire asistată de calculator
Educaţie plastică şi educaţie muzicală
Întâlnirea de organizare a Practicii de specialitate
Managementul clasei de elevi
Didactica educaţiei fizice
Disciplionă opţională (Puericultura şi igiena copilului)
Disciplină opţională (Logopedie)

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu. În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat „retrograd”, „inutil” sau chiar „subversiv”, ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioada de circa 20 ani.

După decembrie 1989, secţiile de psihologie şi pedagogie se reînfiinţează în cadrul facultăţii de Filozofie, cunoscând un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţă de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Sub aspectul cercetării ştiinţifice de specialitate, proiectele de cercetare derulate, volumul şi ritmul publicaţiilor realizate (reviste proprii, volume, 4 colecţii coordonate în cadrul Editurii Polirom, etc.) participarea în echipe internaţionale, situează facultatea noastră printre cele mai dinamice din ţară în domeniu.

Activitatea de cercetare susţinută care se derulează în facultate este probată, pe lângă numărul impresionant de publicaţii, de următoarele repere statistice: 12 grant-uri naţionale; participarea la 7 proiecte internaţionale de cercetare.

Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Studenți înmatriculați licență: 1.265

Studenți înmatriculați master: 601

Cadre didactice: 95

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație