Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 35

Locuri disponibile (buget): 23

Locuri disponibile (taxă): 12

Taxă anuală de studii: 1.350 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 19/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Psihologia vârstelor
Educaţie fizică
Teoria şi metodologia instruirii
Literatura maghiară pentru copii
Educaţie fizică
Fundamentele pedagogiei
Psihopedagogia jocului
Psihologia educaţiei
Tehnologii de informare și comunicare (aplicații domeniu)
Limba română
Limba maghiară
Teoria şi metodologia curriculumului
Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar si Educatie timpurie
Literatura română
Literatura maghiară
Literatura română pentru copii
Matematică - învăţământ primar şi preşcolar
Practică pedagogică
Limbi străine (engleză/germană/franceză)
Anul 2
Teoria şi practica evaluării
Didactica domeniului Limbă şi comunicare limba română (învăţământ preşcolar)
Didactica domeniului Limbă şi comunicare limba maghiară (învăţământ preşcolar)
Stiinte, geografie si didactica domeniilor (învăţământul primar şi preşcolar)
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar
Limbi străine (engleză/germană/franceză)
Educaţie fizică
Ortografie și stilistică (limba română)
Psihopedagogia creativității
Metode şi strategii didactice în predarea domeniului ştiinţe (învăţământ primar şi preşcoar)
Elemente de etnografie şi folclor în educaţia preşcolară şi primară
Dificultăți gramaticale la clasele cu predare în limba maghiară (limba română)
Educație diferențiată
Metode calitative în cercetarea pedagogică
Pedagogia dramatică
Proiectarea și dezvoltarea instrumentelor educaționale
Achiziția limbii
Alternative educaționale
Anul 3
Metodologia cercetării în ştiinţete educaţiei
Didactica limbii și literaturii maghiare / învățământ primar
Didactica matematicii în învăţământul primar şi preşcolar
Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii
Educaţie muzicală şi metodică
Practică pedagogică - învăţământ primar
Limbi străine (engleză/germană/franceză)
Educaţie fizică
Metode şi strategii în predarea limbii şi literaturii române (învăţământ primar)
Metode şi strategii didactice în predarea matematicii (învăţământ primar)
Educație interculturală
Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES)
Ortografie și stilistică (limba maghiară)
Didactica disciplinei dezvoltare personală
Limba maghiară ca limba a doua

Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea

Descriere

Cel mai important obiectiv pe care şi-l propune Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane este de a asigura absolvenţilor săi o instruire superioară, atât în domeniul clasic al ştiinţelor umaniste, cât şi în cel modern al ştiinţelor sociale. Datoria noastră este aceea de a încuraja prin intermediul programelor de studiu atât adâncirea identităţii naţionale, cât şi cunoaşterea unor culturi străine, astfel încât prin asimilarea cunoştinţelor, studenţii noştri să devină intelectuali toleranţi, deschişi şi cu o gândire critică.

Studenți înmatriculați licență: 87

Studenți înmatriculați master: 32

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Universitatea Creştină Partium a devenit o instituţie de referinţă în cadrul învăţământului particular de limbă maghiară şi în contextul învăţământului superior din Ardeal.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație