Comunicare şi relaţii publice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Prin intermediul acestei specializări se urmăreşte pregătirea de specialişti în comunicare ţi relaţii publice, capabili să perceapă complexitatea societăţii în care trăim, aflată în era globalizării şi a mondializării.

Asimilarea conceptelor fundamentale din cadrul ştiinţelor comunicării are o mare relevanţă în ceea ce priveşte profesionalizarea activităţii viitorilor specialişti în acest domeniu dar şi înţelegerea profundă a principiilor ştiinţifice ce stau la baza acestora.

Un alt obiectiv esenţial al acestui program de studiu, este reprezentat de racordarea la actualitate (pe baza standardelor specifice) a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin formarea unui comportament profesionist al viitorilor specialişti din domeniul comunicării şi relaţiilor publice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Comunicare şi relaţii publice

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.350 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Notarea  se face astfel: 80% media ponderata de la Bacalaureat si 20% nota de la limba si literatura romana din Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 24/05/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 26/09/2019

Perioadă rezultate: până la 27/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în ştiinţele comunicării (1 sem)
Introducere în relaţii publice (1 sem)
Introducere în sistemul mass-media (1 sem)
Introducere în sociologie
Aplicaţii informatice în relaţii publice (1 sem)
Introducere în publicitate (1 sem)
Dreptul comunicării (1 sem)
Campanii de relaţii publice (1 sem)
Tehnici de redactare (1 sem)
Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) în relaţii publice (2 sem)
Educație fizică (2 sem)
Introducere în ştiinţe politice (1 sem)
Comunicare interpersonală (1 sem)
Anul 2
Introducere în teoria organizaţiilor (1 sem)
Relaţii publice sectoriale (1 sem)
Redactarea materialelor de relaţii publice I (1 sem)
Multimedia (1 sem)
Managementul relaţiilor publice (1 sem)
Relaţii publice în sectorul ong-urilor (1 sem)
Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării (1 sem)
PR şi comunicare în sectorul public (1 sem)
Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul calculatorului (1 sem)
Redactarea materialelor de relaţii publice II (1 sem)
Comunicare mediatică (1 sem)
Practică profesională în instituţii de profil (1 sem)
Educație fizică (2 sem)
Anul 3
Comunicarea cu presa
Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio-video (1 sem)
Tehnici de colectare a informaţiilor (1 sem)
Comunicare internă (1 sem)
Creare de imagine în relaţii publice (1 sem)
Etica şi deontologia profesională (1 sem)
Instituţia purtătorului de cuvânt (1 sem)
Comportamentul consumatorului (1 sem)
Relaţii publice în domeniul turismului (1 sem)
Cultură şi comunicare (1 sem)
Practică în vederea elaborării lucrării de licenţă (1 sem)
Stategii de comunicare on-line (1 sem)
Publicitate on-line (1 sem)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație