Istorie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Printre obiectivele principale ale specialiştilor în istorie se numără: regăsirea informaţiei despre trecutul istoric; stabilirea faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara izvoarelor; prezentarea orală şi scrisă, în limba programului de studii şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor de specialitate; utilizare la un nivel de bază a metodelor specifice unei ştiinţe auxiliare a istoriei (paleografie chirilică/slavă/latină etc., epigrafie).

În aceste domeniu, este esenţială utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologia, antropologia , istoria artei, economia, psihologie, filozofia etc.), cât şi producerea punctuală a unor noi cunoştinţe istorice pe baza cunoaşterii aprofundate a unei epoci şi/sau probleme istorice de complexitate medie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 3.350 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Notarea se face astfel: 80% media ponderata de la Bacalaureat si 20% nota de la limba si literatura romana din Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 24/05/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 26/09/2019

Perioadă rezultate: până la 27/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în arheologie (1 sem)
Istoria mentalităţilor (1 sem)
Monumente istorice şi de artă (1 sem)
Introducere în istoria veche a românilor (1 sem)
Introducere în istoria veche universală (1 sem)
Curs special: istoria transilvaniei (1 sem)
Muzeografie / epigrafie latină (1 sem)
Arhivistică generală (1 sem)
Istoriografie generală (1 sem)
Noţiuni de preistorie (1 sem)
Curs special: istoria transilvaniei (1 sem)
Arheologie biblică / istoria religiilor antice (1 sem)
Limbi moderne (2 sem)
Educaţie fizică (2 sem)
Anul 2
Introducere în istoria medie a României (1 sem)
Introducere în istoria medie universală (1 sem)
Ştiinţe speciale ale istoriei (1 sem)
Introducere în istoria creştinismului (1 sem)
Introducere în istoria modernă a românilor (1 sem)
Introducere în istoria modernă universală (1 sem)
Istoria bizanţului (1 sem)
Formarea naţiunilor / istoria central şi sud-est europeană (epoca modernă) (1 sem)
Istoria şi teoria artei (1 sem)
Istoria minorităţilor (1 sem)
Istoria romei şi a imperiului roman (1 sem)
Demografie istorică / istoria central şi sud-est europeană (epoca medievală) (1 sem)
Cultura si civilizatie europeana (1 sem)
Practica profesionala in institutii de profil (1 sem)
Analiză critică a surselor (1 sem)
Educaţie fizică (2 sem)
Anul 3
Introducere în istoria contemporană a românilor (1 semestru)
Introducere în istoria contemporană universală (1 semestru)
Relaţii internaţionale în secolele xviii-xx. (1 semestru)
Integrare euro-atlantică (1 semestru)
Istoriografie generală şi românească (1 semestru)
Istoria holocaustului /geografie istorică (1 semestru)
Antropologie culturală (1 semestru)
Istoria doctrinelor politice /democraţie (1 semestru)
Curs special (istorie veche) (1 semestru)
Istoria holocaustului / Geografie istorică (1 semestru)
Practica profesionala in institutii de profil (1 semestru)
Istorie economică (1 semestru)
Curs special (istorie medie) (1 semestru)
Curs special (istorie modernă) (1 semestru)
Curs special (istorie Contemporană) (1 semestru)
Practică de specialitate în vederea elaborării lucrării de licenţă (1 semestru)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

 • Istorie

  Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Istorie

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Istorie

  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Istorie

  Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării/Universitatea din Oradea

Lista de comparație