Pedagogie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pedagogia este, în esență, combinația între informațiile pe care le transmitem când vrem să învățăm pe cineva ceva și modul în care o facem. De aceea aceasta se bazează pe o serie de noțiuni teoretice, deseori de tip filosofic, dar care sunt verificate de-a lungul timpului pe baza cercetărilor și a experimentelor științifice. Domeniul central de studiu al acestei specializări este pedagogia generală, de aceea materiile studiate vizează diferite aspecte ale acesteia. Așadar, vei studia despre teorii și metode de instruire, tipuri de memorare, importanța specificului cultural în educație, evoluția și schimbările de paradigmă în pedagogie sau despre specificul metodelor de învățare în funcție de vârstă. La sfârșitul primului semestru vei fi repartizat la una dintre cele 3 specializări ale domeniului Științe ale educației, în funcţie de medie şi de opţiune. Poți opta pentru o singură specializare (pedagogie, psihopedagogie specială sau pedagogia învăţământului primar şi preşcolar) sau poți alege 2 specializări complementare. După absolvirea celor 3 ani de facultate te poți angaja în calitate de profesor în învăţământul gimnazial, profesor de sprijin în cadrul unor programe individualizate de învăţare, asistent de cercetare în pedagogie, logoped, animator în grupuri şi organizaţii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogie

Locuri disponibile (total): 88

Locuri disponibile (buget): 33

Locuri disponibile (taxă): 55

Ultima medie (buget): 7.06

Ultima medie (taxă): 5.3

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Media de admitere:

100% – Media de la Bacalaureat
Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii din liceu;
2. Media la disciplina Psihologie.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diploma de licenţă în original sau copie
Diplomă de Bacalaureat
Foaia matricola
fisa de inscriere
Anul 1
Educaţia fizică şi sport
Teorii, metode şi tehnici de învăţare
Psihologia dezvoltării şi a vârstelor
Istoria pedagogiei
Teoria şi metodologia curriculumului
Practică de specialitate
Limbă străină (engleză, framceză, germană)
TIC
Psihologia educaţiei
Fundamentele psihologie
Fundamentele pedagogiei
Fundamentele psihopedagogiei speciale
Sociologia educaţiei
Anul 2
Logopedie
Teoria şi practica evaluării
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Pedagogia socială
Teoria şi practica evaluării civice
Teoria şi practica parteneriatului educaţiei
Consiliere si orientare şcolară
Paradigme şi teorii contemporane
Metodologia cercetării educaţionale
Paradigme şi teorii contemporane
Psihopedagogia creativităţii şi talentelor
Teoria şi metodologia instruirii
Anul 3
Managementul clasei de elevi
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Practica pedagogică
Antropologia educaţiei
Alternative educaţionale (opţional)
Educaţie interculturală
Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie
Filosofia educaţiei
IAC (prescurtare)
Educaţia adulţilor
Practică pedagogică
Didactica predării ştiinţelor educaţiei
Metodologia cercetării educaţionale
Managementul proiectelor educaţionale

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Începutul învăţământului universitar de psihologie la Iaşi este anterior înfiinţării Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Psihologia figura printre disciplinele filosofice predate la Academia Mihăileană şi la Seminarul de la Socola. Odată cu înfiinţarea Universităţii în 1860, primele cursuri universitare de psihologie şi pedagogie (didactică) au fost ţinute de Simion Bărnuţiu. În perioada postbelică, comunistă, învăţământul universitar de psihologie a avut de suferit, fiind considerat „retrograd”, „inutil” sau chiar „subversiv”, ajungându-se chiar la desfiinţarea secţiilor cu profil psihologic pentru o perioada de circa 20 ani.

După decembrie 1989, secţiile de psihologie şi pedagogie se reînfiinţează în cadrul facultăţii de Filozofie, cunoscând un succes enorm în rândul tinerilor (la concursul de admitere în facultate s-a ajuns la o concurenţă de 20 de candidaţi pe loc) dovadă a necesităţii lor. În 1997, se realizează o separare, justificată atât administrativ cât şi epistemologic, de Facultatea de Filosofie, prin înfiinţarea noii Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Sub aspectul cercetării ştiinţifice de specialitate, proiectele de cercetare derulate, volumul şi ritmul publicaţiilor realizate (reviste proprii, volume, 4 colecţii coordonate în cadrul Editurii Polirom, etc.) participarea în echipe internaţionale, situează facultatea noastră printre cele mai dinamice din ţară în domeniu.

Activitatea de cercetare susţinută care se derulează în facultate este probată, pe lângă numărul impresionant de publicaţii, de următoarele repere statistice: 12 grant-uri naţionale; participarea la 7 proiecte internaţionale de cercetare.

Biblioteca de Pedagogie și Psihologie se află în corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232 20 1127.

Studenți înmatriculați licență: 1.265

Studenți înmatriculați master: 601

Cadre didactice: 95

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație