Biologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Te pasionează tainele lumii care te înconjoară? Vrei să știi structura fiecărui organism și să înțelegi cum funcționează „tot ce mișcă”? La specializarea Biologie îți poți hrăni curiozitatea zi de zi alături de oameni care sunt conduși de aceeași pasiune ca și a ta! După terminarea acestei specializări, vei fi unul dintre cei care vor ști să explice conceptele de bază în biologie celulară și moleculară prin folosirea corectă a terminologiei. Aici ai posibilitatea de a-ți dezvolta gândirea critică și abilitățile de rezolvare a problemelor care pot fi aplicate la toate studiile biologice. Îți poți urma pasiunea și după terminarea facultății angajându-te în laboratoare de cercetare de profil, laboratoare de analize medicale, laboratoare sanitar-veterinare, laboratoare din industria alimentară, laboratoare din industria chimică, laboratoare din industria farmaceutică și în stații de epurare a apelor uzate casnic și industrial. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biologie

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (buget): 100

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (buget): 7.7

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 25/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020 până la 11/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Citologie vegetala si animala
Competente de comunicare T.I.C.
Chimie generala
Anatomia si igiena omului
Biologia nevertebratelor
Limba straina I
Histologie vegetala si animala
Biochimie
Limba straina II
Embriologie vegetala si animala
Disciplina optionala IV (Paleobiologie, Combatere integrata, Biologia daunatorilor animali, Poluarea si protectia mediului, Culturi in vitro, Etologie, Ornitologie, Fitosociologie, Imunobiologie, Biologie ecologica)
Anul 2
Morfologie si anatomie generala
Sistematica criptogamelor
Sistematica nevertebratelor
Sistematica fanerogamelor
Biofizica
Biologie celulara
Biologia vertebratelor
Limba straina III
Sistematica vertebratelor
Fiziologie vegetala generala
Fiziologie animala generala
Anatomie comparata
Limba straina IV
Diversitatea plantelor si animalelor din Carpatii Orientali si Dobrogea (practica biologica si aplicatie de teren)
Anul 3
Genetica generala
Ecologie generala
Entomologie
Hidrobiologie
Fitopatologie
Evolutionism
Microbiologie generala
Ocrotirea naturii
Disciplina optionala I (Paleobiologie, Combatere integrata, Biologia daunatorilor animali, Poluarea si protectia mediului, Culturi in vitro, Etologie, Ornitologie, Fitosociologie, Imunobiologie, Biologie ecologica)
Disciplina optionala II (Paleobiologie, Combatere integrata, Biologia daunatorilor animali, Poluarea si protectia mediului, Culturi in vitro, Etologie, Ornitologie, Fitosociologie, Imunobiologie, Biologie ecologica)
Disciplina optionala III (Paleobiologie, Combatere integrata, Biologia daunatorilor animali, Poluarea si protectia mediului, Culturi in vitro, Etologie, Ornitologie, Fitosociologie, Imunobiologie, Biologie ecologica)

Descriere

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Studenți înmatriculați licență: 590

Studenți înmatriculați master: 259

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație