Matematică informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Despre specializare Specializarea Matematică - Informatică propune, în programul de formare profesională, discipline care pun la dispoziția studenților noțiuni și tehnici matematice fundamentale, combinate cu instrumentele informaticii, care împreună înlesnesc accesul la metode de calcul și de analiză atât de necesare în prelucrarea informațiilor și datelor. Ce poţi deveni Studiile din cadrul specializării Matematică informatică oferă studenților noștri o formare profesională ce permite ulterior accesarea unor poziții de specialist în diverse domenii IT (programare, web design, dezvoltare soft, cercetare) sau orientarea spre învățământul universitar sau preuniversitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Matematică

Specializare: Matematică informatică

Locuri disponibile (total): 85

Locuri disponibile (buget): 70

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Metode admitereȘ

-50% nota la matematică sau informatică la examenul de bacalaureat

-50% media generală a examenului de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară
Calcul diferențial și integral pe mulțimea numerelor reale
Fundamentele programării
Fundamentele programării
Limba străină
Logică și teoria mulțimilor
Educație fizică- facultativ
Elemente de matematici preuniversitare- facultativ
Pshihologia educației- facultativ
Algoritmi și complexitate
Aritmetică și combinatorică
Calcul diferențial pentru funcții de mai multe variabile reale
Geometrie euclidiană
Structuri algebrice fundamentale
Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+ Teoria și metodologia curricumului)- facultativ
Anul 2
Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare
Calcul integral
Ecuații diferențiale
Limba străină
Soft matematic
Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii+teoria și metodologia evaluării)-facultativ
Voluntariat/tutorat-facultativ
Elemente de analiză complexă și aplicații
Geometrie diferențială
Programare orientată obiect
Programare web
Teoria măsurii și integrala Lebesgue
Teoria probabilităților
Didactica matematicii-facultativ
Voluntariat/tutorat -facultativ
Voluntariat/Tutorat
Anul 3
Calcul numeric
Introducere în ecuații derivate parțiale și modele matematice
Practică de specialitate
Programare JAVA
Statistică matematică
Teoria optimizării
Complemente de algebră și geometrie( curs opțional II)
Structuri de date( curs opțional II)
Instruire asistată de calculator-facultativ
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)- Mtematica -facultativ
Voluntariat/Tutorat- facultativ
Baze de date
Didactica elaborării lucrării de licență
Analiza funcțională(curs opțional IV)
Criptografie(curs opțional I)
Geometrie computațională(curs opțional I)
Inteligență artificială (curs opțional III)
Limbaje formale (curs opțional III)
Mecanică(curs opțional IV)
Rețele de calculatoare(curs opțional II)
Tehnici avansate de programare(curs opțional II)
Complemente de analiză și probabilități
Examen de absolvire-Nivelul I
Istoria matematicii- facultativ
Managementul clasei de elevi- facultativ
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)- Matematica -facultativ
Voluntariat/Tutorat– facultativ

Descriere

Facultatea de Matematică funcţionează încă de la înfiinţarea, în 1860, a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la început ca secţie a Facultăţii de Filosofie, apoi ca secţie a Facultăţii de Ştiinţe, devenind ulterior facultate independentă. Facultatea oferă studenţilor o pregătire de bază, prin cursurile de matematică, matematici aplicate şi informatică, precum şi posibilitatea unor specializări, prin cursurile opţionale şi ciclurile de studii aprofundate.

De-a lungul timpului, calitatea deosebită a profesorilor a situat facultatea în rândul celor mai bine cotate din ţară. Mari direcţii de cercetare au fost iniţiate de personalităţi ştiinţifice de prim rang, academicieni, foşti sau actuali profesori ai Facultăţii de Matematică din Iaşi: A. Myller, O. Mayer, C. Popovici, S. Sanielevici, D. Mangeron, G. Vrânceanu, Gr. Moisil, M. Haimovici, C. Corduneanu, R. Miron, V. Barbu. Această tradiţie se bucură de o continuitate remarcabilă, astfel încât şcoala de matematică din Iaşi are în prezent numeroşi specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional.

Mulţi dintre absolvenţii facultăţii lucrează în prezent în unităţi de învăţământ şi cercetare de prestigiu din străinătate, ceea ce constituie o confirmare a valorii şcolii ieşene de matematică. Calitatea de excepţie a educaţiei oferite este confirmată şi de cele peste 100 diplome de doctor obţinute de absolvenţii Facultăţii de Matematică la universităţi celebre din Europa şi din SUA: Cambridge University, Ecole Normale Supérieure, Princeton University, Massachussets Institute of Technology, Duke University, Michigan University etc Activitatea didactică, ştiinţifică şi de cercetare este înlesnită prin consultarea bogatului fond de carte existent la Biblioteca Seminarului Matematic „Alexandru Myller”. Biblioteca de Matematică se află în corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bibmath@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1561.

Studenți înmatriculați licență: 217

Studenți înmatriculați master: 144

Cadre didactice: 43

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație