Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul direcției de studiu pictură oferă studenților posibilitatea de cercetare și aprofundare a multiplelor planuri teoretice și practice necesare în procesul realizării unei opere picturale. Obiectivul nostru principal este asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător care să permită dezvoltarea unor personalităţi artistice creatoare în domeniul picturii şi al artelor vizuale, capabile să se integreze și implice în circuitele de valori naționale, europene sau internaționale.

Misiunea programului de studii universitare – licenţă, privită în contextul domeniului Arte Vizuale şi al specializării, este aceea de a iniţia şi dezvolta cunoştinţele şi abilităţile studenţilor în direcţia sculptură.

Programul de studiu îşi propune să asigure studenţilor cunoştinţe de istorie a graficii şi a tehnicilor sale, înţelegerea teoretică şi aptitudinile tehnice necesare pentru a reuşi ca artişti profesionişti şi graphic-design-eri. Deoarece studenţii înscrişi vin cu un bagaj intelectual, cultural şi artistic divers, cu abilităţi şi cunoştinţe practice diferite, în primul an se lucrează, de asemenea, la articularea unui limbaj comun şi la înlăturarea eventualelor clişee dobândite.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Arte plastice

Locuri disponibile (total): 79

Locuri disponibile (buget): 52

Locuri disponibile (taxă): 27

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

PROBA I – (eliminatorie, apreciată cu admis /respins)
DESEN – practic, 5 (cinci) ore (Pictură, Sculptură)
COMPOZIŢIE – practic, 5 (cinci) ore (Grafică)

PROBA II, (apreciată cu note de la 1 la 10)
DESEN – practic, 5 (cinci) ore (Grafică)
COMPOZIŢIE – practic, 5 (cinci) ore (Pictură, Sculptură - modelaj)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 14/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Proba de aptitudini Da Nu N/A Nu Proba practica Compozitie

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Istoria artei
Studiul formei și al volumului pentru scupltură
Tehnici grafice
Studiul compoziției pentru grafică
Bazele desenului pentru grafică
Arta scrisului
Limbă străină
Anatomie artistică
Studiul formei și al culorii
Pedagogie
Bazele desenului pentru studio
Muzeologie
Tehnici artistice
Personaj grafic- construcție și texturare
Anul 2
Istorie artei
Creație personaj
Gravură
Compoziție grafică
Compoziție publicitară
Studiul formei și al volumului pentru scupltură
Foto și implicații în animație
Bazele desenului
Tehnici și expresivitate
Fotografie artistică
Tehnici de iluminare în studio
Didactica educației plastice
Studiul culorii și bazele picturii
Perpectivă, geometrie, descriptivă
Medii artistice vizuale contemporane
Fotografie documentară
Perpectivă, geometrie descriptivă
Prelucrare imagine pe calculator
Animație digitală
Produse multimedia
Anul 3
Crochiuri
Estetica artelor vizuale
Expresivitate în pictura nonfigurativă
Desen conceptual
Foto si implicații în animație
Tehnica și expresivitate
Fotografie documentară
Gravură
Metodologia creaţiei în sculptură
Cromatologie
Tehnici scenografice
Animație 2D/3D
Video Art
Creație personaj animatie
Compozitie șevalet
Construcție de personaj
Fotografie aplicată
Tehnici de turnătorie
Transpunerea în piatră şi lemn

Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi

Descriere

Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale. Absolvirea pachetului de discipline psiho-pedagogice oferă şi posibilitatea de a preda în calitate de profesor în învăţământul gimnazial şi liceal.

Cadre didactice: 63

Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Arte „George Enescu” are ca obiectiv principal organizarea şi formarea educaţiei în domeniul prioritar naţional Arte, ce include domenii de licenţă: Muzica (specializările: Interpretare muzicală, Pedagogie muzicală, Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Muzică religioasă), Artele vizuale şi Design (cu specializările: Pictură, Sculptură, Grafică, Moda-design vestimentar, Artă murală, Pedagogia artelor plastice si decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria şi Teoria artei) şi Teatru (cu specializările: Actorie, Actorie/Păpuşi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral).

În aceeaşi măsură însă se constituie într-un emiţător al culturii, militând pentru protejarea, păstrarea şi promovarea creaţiei artistice româneşti, cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru frumos şi pentru o creaţie autentică.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 290

Programe similare

Lista de comparație