Ingineria procesării materialelor (la Cahul)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultățile transfrontaliere și multiculturale de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii "Dunărea de Jos" în baza "Tratatului cu privire la relațiile de bunăvecinătate și cooperare între România, Republica Moldova și Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova și Ucrainei", semnat la Izmail în data de 4 iulie 1997 și a "Convenției - cadru europeana, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale", semnată la Madrid în data de 21 mai 1980.

Facultățile și-au început activitatea în urma acordului miniștrilor învățământului din Republica Moldova și România, domnii Anatol Grimanschi și Andrei Marga, la 4 octombrie 1999, având următoarea structură:

1. Facultatea de Filologie și Istorie;

2. Facultatea de Științe.

 

În prezent, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați asigură corpul didactic (aproximativ 200 de cadre didactice, din care: 45 profesori universitari, 55 conferențiari; 40 lectori și șefi de lucrări; asistenți și preparatori) care, în funcție de orar, se deplasează zilnic la Cahul.

Corpul profesoral este completat cu cadre didactice aparținând Universității de Stat B. P. Hașdeu din Cahul, Universității de Educație fizică și Sport din Chișinău și din alte centre universitare din Republica Moldova și România.

Prin situarea orașului Cahul la numai 65 km față de Galați, există condiții optime pentru o bună funcționare și dezvoltare în continuare a facultăților de la Cahul în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos, asigurându-se școlarizarea studenților moldoveni la Cahul, în aceleași condiții cu cele oferite în centrele universitare din România.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria materialelor

Specializare: Ingineria procesării materialelor

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50% nota la test;
  • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 28/07/2018

Perioadă rezultate: de la 29/07/2018 până la 05/08/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Algebră Da Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate românească Pentru românii de pretutindeni
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar mapă
Pașaport
Anul 1
Analiză matematică
Fizică
Geometrie descriptivă
Știința și ingineria materialelor
Tehnici de comunicare profesională
Chimie
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Tehnologia materialelor
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Ecologie și protecția mediului
Desen tehnic și infografică
Educație fizică și sport
Limba engleză
Discipline facultative (Limba franceză)
Anul 2
Materiale ceramice
Materiale metalice
Economie generală
Materiale polimerice
Rezistenţa materialelor
Materiale nemetalice
Limbă modernă
Educaţie fizică
Anul 3
Materiale ceramice
Forjarea şi extrudarea materialelor
Încercarea materialelor
Procesarea prin turnare
Elaborarea aliajelor
Modelarea şi simularea procesării materialelor în stare solidă
Nanomateriale şi nanotehnologii
Anul 4
Materiale biocompatibile
Informatizarea proceselor în ingineria materialelor
Procedee speciale de formare şi turnare
Tehnologii de prelucrare a materialelor nemetalice
Tehnologia procesării pulberilor
Modelarea şi optimizarea proceselor

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultăţile transfrontaliere şi multiculturale de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” în baza “Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei”, semnat la Izmail la 4 iulie 1997 şi a “Convenţiei – cadru europeană, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale”, semnată la Madrid la 21 mai 1980.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație