Relaţii internaţionale şi studii europene (la Cahul)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultățile transfrontaliere și multiculturale de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii "Dunărea de Jos" în baza "Tratatului cu privire la relațiile de bunăvecinătate și cooperare între România, Republica Moldova și Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova și Ucrainei", semnat la Izmail în data de 4 iulie 1997 și a "Convenției - cadru europeana, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale", semnată la Madrid în data de 21 mai 1980.

Facultățile și-au început activitatea în urma acordului miniștrilor învățământului din Republica Moldova și România, domnii Anatol Grimanschi și Andrei Marga, la 4 octombrie 1999, având următoarea structură:

1. Facultatea de Filologie și Istorie;

2. Facultatea de Științe.

 

În prezent, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați asigură corpul didactic (aproximativ 200 de cadre didactice, din care: 45 profesori universitari, 55 conferențiari; 40 lectori și șefi de lucrări; asistenți și preparatori) care, în funcție de orar, se deplasează zilnic la Cahul.

Corpul profesoral este completat cu cadre didactice aparținând Universității de Stat B. P. Hașdeu din Cahul, Universității de Educație fizică și Sport din Chișinău și din alte centre universitare din Republica Moldova și România.

Prin situarea orașului Cahul la numai 65 km față de Galați, există condiții optime pentru o bună funcționare și dezvoltare în continuare a facultăților de la Cahul în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos, asigurându-se școlarizarea studenților moldoveni la Cahul, în aceleași condiții cu cele oferite în centrele universitare din România.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Relații internaționale și studii europene

Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în Studiul Relațiilor Internaționale şi Studii de securitate
Gândire critică
Introducere în Științe Politice
Introducere în geopolitică
Introducere în Studii Europen
Educaţie fizică
Limba engleză aplicată în sfera publică
Istoria relațiilor internaționale
Drept internațional
Metodologii de cercetare în ştiinţele sociale
Teorii ale relațiilor internaționale
Economie internaţională
Disciplină opțională
Anul 2
Istoria relațiilor internaționale
Drept comunitar
Economie europeană
Istoria integrării europene
Limba engleză aplicată în domeniul relațiilor internaționale
Guvernanţă internaţională şi regională
Antropologie europeană
Practică de specialitate
Disciplină opțională
Anul 3
Informatică aplicată
Instituții și organizații internaționale
Politică externă și diplomație
Construcție europeană
Ideologii politice în epoca contemporană
Probleme fundamentale ale lumii contemporane
Managementul proiectelor europene
Stagiu de elaborare a lucrării de licenţă
Disciplină opțională

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultăţile transfrontaliere şi multiculturale de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” în baza “Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei”, semnat la Izmail la 4 iulie 1997 şi a “Convenţiei – cadru europeană, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale”, semnată la Madrid la 21 mai 1980.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație