Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară, la Alba Iulia)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Informațiile despre specializările Facultății de Teologie Romano-Catolică sunt disponibile pe site-ul http://rocateo.ubbcluj.ro/ în limba maghiară.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Teologie

Domeniu de licență/master: Teologie

Specializare: Teologie pastorală

Locuri disponibile (total): 22

Locuri disponibile (buget): 22

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

  • Media de la examenul de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală
  • Test  - cu pondere 50% în media finală

Testul de cunoștințe biblice se va da de către fiecare candidat după înscriere, în fața cadrelor didactice din comisia de admitere.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2020 până la 22/07/2020

Perioadă probe: de la 22/07/2020

Perioadă rezultate: de la 23/07/2020 până la 24/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 14/09/2020

Perioadă probe: de la 14/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 16/09/2020

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biblie Nu Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai îşi propune să formeze intelectuali cu o înaltă pregătire teologică şi ţinută morală corespunzătoare, capabili să răspundă întrebărilor existenţiale ale omului modern. Absolvenţii acestei facultăţi, ca profesori de religie şi/sau ai altor discipline, desfăşurându-şi activitatea în instituţii ale bisericii sau civile, vor participa la promovarea valorilor creştine în societatea de astăzi şi la înnoirea comunităţilor locale. Studenţii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică dobândesc o dublă specializare: teologie şi istorie sau litere. În cadrul specializării litere pot opta pentru limba şi literatura maghiară, engleză, germană sau franceză. Facultatea pregăteşte astfel profesori care vor preda religie şi istorie sau litere, în învăţământul preuniversitar.

Studenți înmatriculați licență: 148

Studenți înmatriculați master: 48

Cadre didactice: 10

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație