Muzică (în limba maghiară)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Teologie Reformată este o facultate tânără a Universităţii Babeş-Bolyai, având rolul de a forma o nouă generaţie de profesori din Transilvania, care să aibă cunoştinţe aprofundate în teologie reformată, cultură bisericească protestantă şi spiritualitate biblică, şi care să propovăduiască cu convingere, credinţă profetică şi devotament moştenirea spirituală şi sufletească a reformatorilor.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Muzică

Specializare: Pedagogie muzicală

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 8

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de selecţie :

  • Probe de aptitudini muzicale (practice) (probă eliminatorie) notată cu  Admis/Respins;
  • Media de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală de admitere;
  • Probă de cunoştinţe de cultură generală muzicală din materialul teoretic muzical cuprins în manualele de specialitate ale claselor IX-XII (probă orală) – cu pondere 50% în media finală de admitere.

Criteriile speciale se găsesc la adresa: http://rt.ubbcluj.ro

În cazul aplicării la mai multe specializări, taxa de înscriere este 110 lei.

În momentul confirmării locului, candidatul trebuie să aibă la el următoarele documente:

  • Diploma da bacalaureat în original
  • Certificatul de naștere 
  • Adeverință medicală
  • Diplomă de licență (în cazul celor care au absorvit deja o facultate)
  • CV scris de mână
  • 3 poze tip buletin

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 17/07/2018 până la 23/07/2018

Perioadă probe: 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 19/09/2018

Perioadă probe: 19/09/2018

Perioadă rezultate: de la 19/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Aptitudini muzicale Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Test de cultură generală Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Teologie Reformată

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Teologie Reformată este o facultate tânără a Universităţii Babeş-Bolyai, având rolul de a forma o nouă generaţie de profesori din Transilvania, care să aibă cunoştinţe aprofundate în teologie reformată, cultură bisericească protestantă şi spiri-tualitate biblică, şi care să propovăduiască cu convingere, credinţă profetică şi devota-ment moştenirea spirituală şi sufletească a reformatorilor. Acest scop este simbolizat de o expresie bine cunoscută pe meleagurile noastre: „biserică şi şcoală”. Catedrele Facultăţii sunt dotate cu o clădire modernă, infrastructură de educaţie şi cercetare de calitate şi un corp profesoral bine pregătit.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație